Zamknij

Wibroterapia wspomaga regenerację mięśni po wysiłku fizycznym

Celem badań polskich naukowców z AWF w Krakowie oraz Działu Badań i Rozwoju Vitberg była analiza wpływu masażu wibracyjnego na proces regeneracji mięśni [odzwierciedlony przez wielkość maksymalnej siły izometrycznych skurczów mięśni (Fmax)] po krótkotrwałym intensywnym wysiłku fizycznym w porównaniu z wpływem biernego odpoczynku.

  • Jak pokazano na ryc. 1, wibroterapia podczas odpoczynku po intensywnym wysiłku fizycznym znacznie bardziej korzystnie wpłynęła na regenerację siły mięśni niż odpoczynek bierny.

Opracowano na podstawie:

Chwała W, Pogwizd P, Rydzik Ł i Ambroży T. Effect of Vibration Massage and Passive Rest on Recovery of Muscle Strength after Short-Term Exercise. Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov 7;18(21):11680.

Badana populacja

W badaniu wzięło udział 84 mężczyzn (wiek: 20-24 lat), prezentujących na co dzień podobną aktywność fizyczną oraz w podobnym stanie fizjologicznym pod kątem czynników mogących znacząco wpłynąć na wyniki pomiarów maksymalnej siły mięśniowej.

Procedura badania

Wszyscy uczestnicy badania wykonywali ćwiczenia submaksymalne kończyn dolnych: izometryczne (ISO) lub auksotoniczne (AUX) skurczowe, a po ćwiczeniach odpoczywali podczas dwóch sesji regeneracji/ odpoczynku trwających po 20 min. Połowie uczestników podczas 1 sesji odpoczynku podawano wibracje zapewniające łagodne ćwiczenia mięśni (muscle exercise, M), a podczas 2 sesji uczestnicy ci odpoczywali biernie (passive recovery, P). Natomiast pozostali uczestnicy odpoczywali biernie podczas obu sesji odpoczynku. Wyłoniono zatem 4 równoliczne grupy eksperymentalne liczące po 21 uczestników każda:

  • ISO-M – grupa wykonująca ćwiczenia izometryczne, która podczas 1 sesji odpoczynku poddawana była wibracjom, a podczas 2 odpoczywała biernie 
  • AUX-M – grupa wykonująca ćwiczenia auksotoniczne, która podczas 1 sesji odpoczynku poddawana była wibracjom, a podczas 2 odpoczywała biernie
  • ISO-P – grupa kontrolna wykonująca ćwiczenia izometryczne, która podczas obu sesji odpoczynku ulegała jedynie biernej regeneracji
  • AUX-P – grupa kontrolna wykonująca ćwiczenia auksotoniczne, która podczas obu sesji odpoczynku ulegała jedynie biernej regeneracji.

Skuteczność zastosowanej wibracji w regeneracji siły mięśniowej badano u każdego uczestnika 4-krotnie: przed i po ćwiczeniach ISO lub AUX oraz po każdej sesji odpoczynku. Za każdym razem służył do tego 4-krotny pomiar maksymalnej siły angażowanych mięśni w warunkach skurczów izometrycznych wykonywanych na prasie do nóg ustawionej pod kątem 45° w górę.

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Regeneracyjny masaż wibracyjny poddanej submaksymalnemu wysiłkowi grupie mięśni wykonywano w spoczynku. Wibracji dostarczało urządzenie firmy Vitberg. W czasie 20-minutowej wibroterapii podawano serie drgań w zakresie częstotliwości od 20 do 50 Hz i o amplitudzie < 0,5 mm, oddzielone krótkimi (od 1 do 4 s) przerwami. Wykorzystano modułową budowę materaca wibracyjnego, którego całkowita powierzchnia przylegania pozwalała na jednoczesne masowanie wszystkich docelowych grup mięśniowych obu kończyn dolnych – bez konieczności zmiany pozycji materaca czy uczestnika badania w trakcie zabiegu (ryc. 2).

Ryc. 2. Zastosowanie wibrującego aparatu modułowego Vitberg.

Wyniki

Jak pokazano na ryc. 1, stwierdzono różnice w Fmax w porównaniu do wartości wyjściowej na korzyść grup poddanych eksperymentalnemu masażowi wibracyjnemu (ISO-M i AUX-M) (p < 0,005). Druga sesja odpoczynku we wszystkich grupach nie przyniosła istotnych zmian w Fmax w stosunku do 1 sesji odpoczynku.

Komentarz

Prezentowane wyniki sugerują, że wibroterapia przemęczonych grup mięśniowych może być skuteczną metodą przyspieszenia procesu ich regeneracji i odzyskania utraconych zdolności motorycznych. Odpowiednio dobrane parametry wibracji podczas aktywnej regeneracji mięśni między ćwiczeniami mogą wpłynąć znacząco na skrócenie niezbędnych przerw w jednostkach treningowych i pomiędzy treningami oraz poprawić efektywność treningu.

Więcej w:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie