Zamknij

Ortopedia

Celem badania było dokonanie przeglądu i podsumowania literatury dotyczącej skuteczności terapii wibracyjnej (vibration therapy, VT) w porównaniu z konwencjonalną rehabilitacją u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Badanie polegało na przeszukiwaniu baz danych pod kątem publikacji dotyczących działania VT. Wibroterapia okazała się istotnie wspierać poprawę maksymalnego momentu siły: mięśni kulszowo-goleniowych, mięśnia czworogłowego uda. Badanie sugeruje, […]

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (anterior cruciate ligament reconstruction – ACLR) często wiąże się z przewlekłymi powikłaniami w postaci zaburzenia czynności mięśnia czworogłowego uda, prowadzącymi do nieprawidłowej biomechaniki chodu i uszkodzenia stawów. Jak pokazały wcześniejsze badania, wibracje poprawiają funkcje mięśnia czworogłowego u osób z ACLR, ale czas trwania tych efektów jest nieznany. Dlatego amerykańscy naukowcy z […]

Makrofagi prawidłowo reagujące na biochemiczne szlaki sygnałowe są niezbędne w procesie gojenia tkanek. Charakter (fenotyp) makrofagów może być dwojaki: bardziej sprzyjać procesom naprawczym albo prozapalnym, w zależności od sygnałów otoczenia. Zatem terapie, które modulują fenotyp i funkcje makrofagów, mogą poprawiać procesy gojenia. Ostatnio uwagę przykuwa wrażliwość makrofagów na sygnały mechaniczne, jak wibracje terapeutyczne, przy czym […]

Ważnym elementem terapeutycznym w osteoporozie jest aktywność fizyczna, mająca pozytywny wpływ na siłę mięśni, równowagę i gęstość mineralną kości (bone mineral density, BMD). Dla tych, którzy nie mogą wykonywać intensywnych ćwiczeń oraz nie chcą/ nie mogą korzystać z farmakoterapii, z pomocą mogą przyjść wibracje całego ciała (whole-body vibration, WBV), forma wibroterapii. Są bowiem łatwym do […]

W osteoporozie, w wyniku spadku gęstości kości związanym z obniżonym poziomem estrogenu, często dochodzi do złamań oraz obserwuje się poważne zaburzenia procesu ich gojenia (w tym wydłużenie tego procesu). U osób zdrowych gojenie złamań jest ściśle zorganizowane i koordynowane. Rozpoczyna go zainicjowanie w miejscu uszkodzenia stanu zapalnego, gdzie dochodzi do infiltracji komórek immunokompetentnych i uwalniania […]

Wibroterapię najczęściej stosuje się w zwalczaniu bólu, w celu poprawienia siły i gibkości mięśni, redukcji zmęczenia, przyspieszenia rehabilitacji i przywrócenia prawidłowej gęstości kości. Proponuje się ją jako opcjonalną terapię poprawiającą sprawność fizyczną oraz redukującą negatywne efekty starzenia. Wibroterapię zaleca się szczególnie pacjentom, którzy nie mogą czynnie, np. ćwicząc, dbać o układ mięśniowo-kostny. Jednakże, jak w […]

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie