Zamknij

Wpływ wibracji całego ciała na chód po udarze – randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne

Celem badania pakistańskich naukowców z Uniwersytetu w Lahore było określenie wpływu wibroterapii (wibracje całego ciała, whole-body vibration, WBV) na chód u pacjentów z konsekwencjami przewlekłego udaru mózgu.

  • Zarówno po rutynowej fizjoterapii (routine physiotherapy, RP), jak i po WBV zaobserwowano poprawę mobilności względem stanu sprzed zabiegów (ryc.1).
  • Nie odnotowano szkodliwych efektów wibroterapii u pacjentów poudarowych.

Opracowano na podstawie:

The effects of whole body vibration on gait after chronic stroke: A Randomized Controlled Clinical Trial. Ijaz Ahmed Burq HS, Karimi H, Ahmad A i wsp. J Pak Med Assoc. 2021 Nov;71(11):2511-2514.

Badana populacja

Badaniu poddano 64 pacjentów obu płci w wieku 40-75 lat z przewlekłymi konsekwencjami udaru mózgu, prezentowanymi przynajmniej od 6 miesięcy. Stan medyczny pacjentów musiał być stabilny, z możliwością samodzielnego stania z- lub bez pomocy przez co najmniej 20 minut oraz samodzielnego wykonywania WBV. Czynnikami wykluczającymi z badania były: ostre choroby zakrzepowe, ciężkie choroby sercowo-naczyniowe, rozrusznik serca, stwardnienie rozsiane, ostra przepuklina, choroba Parkinsona, nowotwory, neuropatia obwodowa, migrena, padaczka, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i zapalenie stawów kręgosłupa.

Procedura badania

Randomizowane, kontrolowane badanie z ślepą na protokół doświadczalny osobą oceniającą zostało przeprowadzone w warunkach klinicznych (listopad 2017 – kwiecień 2019). Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie równe grupy. Jedna z grup otrzymywała rutynową fizjoterapię (routine physiotherapy, RP), a druga – WBV. Zabiegi w obu grupach wykonano w 12 sesjach. Analizowano wyniki testu wstań i idź (timed up and go, TUG) oraz testu chodu na 10 metrów przed i po zabiegach. Test chodu na 10 metrów wykonano w 2 wariantach: test chodu na 10 metrów z małą prędkością (10 meter walk test – slow speed, 10MWT-SS) i test chodu na 10 metrów z dużą prędkością (10 meter walk test – fast speed, 10MWT-FS).

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Wibracje podawano na platformie Crazy Fit Massage (pozycja badanych – stojąca wyprostowana). Parametry wibracji: amplituda = 3 mm, częstotliwość = 20 Hz. Na daną sesję WBV składało się 5 rund po 120 sekund z 60-sekundowymi przerwami na odpoczynek. Wykonywano 1 sesję dziennie przez 6 dni w tygodniu przez 2 tygodnie.

Wyniki

Po obu rodzajach terapii, czy to po standardowej fizjoterapii, czy po WBV, zaobserwowano różnicę względem stanu sprzed zabiegów w punktacji TUG, 10MWT-SS i 10MWT-FS (p < 0,001). Nie było różnic pomiędzy grupą RP, a WBV (p > 0,05) – patrz ryc. 1.

Komentarz

W prezentowanej publikacji wykazano, że wibroterapia może być równie skuteczna w poprawie szybkości chodu u osób z przewlekłymi konsekwencjami udaru mózgu, jak rutynowa fizjoterapia.

Więcej w:

Ijaz Ahmed Burq HS, Karimi H, Ahmad A, Gilani SA, Hanif A. The effects of whole body vibration on gait after chronic stroke: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Pak Med Assoc. 2021 Nov;71(11):2511-2514. doi: 10.47391/JPMA.711. PMID: 34783727.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie