Zamknij

Wpływ wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej na podstawowe parametry kardiologiczne oraz odczuwanie bodźca zewnętrznego po menopauzie

W medycynie wciąż poszukuje się efektywnych metod terapeutycznych zapobiegających zmianom inwolucyjnym, czyli związanym z utratą funkcji, zanikiem tkanek. Obiecującą formą rehabilitacji ogólnoustrojowej jest w tym kontekście wibroterapia, w tym wibroterapia oscylacyjno-cykloidalna (WOC), co postanowili sprawdzić polscy naukowcy z Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Analizowali wpływ WOC na podstawowe parametry sercowo-naczyniowe (tętno i ciśnienie krwi) oraz odczuwanie bodźca zewnętrznego u kobiet o różnym składzie ciała, w wieku pomenopauzalnym.

  • Po WOC ciśnienie rozkurczowe zmniejszyło się z 74,7 do 72,3 mmHg.
  • Również zmniejszeniu uległo tętno – z 71,1 do 67,6 uderzeń/ min.
  • Wyższa zawartość wody w organizmie dodatnio korelowała z obniżeniem ciśnienia rozkurczowego krwi po WOC (R = 0,51), a im kobieta była starsza, tym mniej obniżała się wartość tętna po WOC (R = -0,45).

Opracowano na podstawie:

The Influence of Whole-Body Vibration on Cardiovascular Parameters and Changes in the Perception of an External Stimulus Among Postmenopausal Women. Witkoś J., Hartman-Petrycka M. Med Rehabil 2021;25(3):4-12.

Badana populacja

Badania miały charakter pilotażowy. Objęto nimi 20 kobiet. Średnia wieku badanych wynosiła 70,6 ± 4,7 lat, wzrost – 165,3 ± 7,36 cm, masa ciała – 75,0 ± 10,4 kg.

Procedura badania

Przed oraz po serii 10 zabiegów WOC mierzono tętno i ciśnienie krwi oraz próg czucia powierzchniowego. Jako bodziec czuciowy służył impuls prądu elektrycznego o rosnącej amplitudzie, który narastał aż do osiągnięcia progu czuciowego (minimalnego odczuwalnego mrowienia). W tym celu wykorzystano urządzenie do zabiegów elektroterapeutycznych BTL5818SLM. Elektrody umieszczono po wewnętrznej stronie przedramienia. Pomiary przeprowadzono zarówno na kończynach górnych dominujących, jak i niedominujących.

Za pomocą Analizatora Składu Ciała Tanita przed i po serii 10 zabiegów WOC oceniano również: masę ciała, wskaźnik masy ciała (BMI), zawartość wody w organizmie, masę mięśniowę i procent tkanki tłuszczowej. Parametry te posłużyły do ​​oceny wpływu wibracji na osoby o różnym składzie ciała. Do badań wykorzystano model DC-430 S MA.

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Po 15 min odpoczynku i wykonaniu pomiarów rozpoczynał się 30-minutowy zabieg WOC wykonywany za pomocą Rehabilitującego Aparatu Masującego firmy Vitberg (RAM Vitberg+ {jedyny aparat na rynku dostarczający tego typu wibroterapii; dziś zastąpiony przez Vitberg RS – przyp. red.}). RAM jednocześnie stosuje wibroterapię ogólną (wibracje całego ciała) oraz lokalną. Produkt ten został zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa, certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 13485:2012. Jako bodziec terapeutyczny stosuje się w nim nieinwazyjne, mechaniczne drgania oscylacyjno-cykloidalne skierowane w 3 kierunkach (wibracyjny efekt 3D) z niewielką amplitudą bodźca (0,01-0,19 mm), niską lub średnią częstotliwością (10,1-52,2 Hz) oraz zmienną sekwencją impulsów zdefiniowaną tutaj przez “Program G-Relaks”. Przeprowadzono serię 10 zabiegów WOC w pozycji leżącej.

Wyniki

Po WOC ciśnienie rozkurczowe istotnie statystycznie zmniejszyło się z 74,7 ± 8,0 (średnia ± SD przed 1 zabiegiem) do 72,3 ± 8,0 mmHg (p = 0,047). Również zmniejszeniu uległo tętno, z 71,1 ± 7,6 (średnia ± SD przed 1 zabiegiem) do 67,6 ± 6,7 uderzeń/min (p < 0,001). Ponadto wyższa zawartość wody w organizmie korelowała dodatnio z obniżeniem ciśnienia rozkurczowego krwi (R = 0,51; p < 0,05), a im kobieta była starsza, tym mniej obniżała się wartość tętna (R = -0,45; p < 0,05). Po WOC nieznacznie obniżyła się wartości progu sensorycznego w ręce niedominującej (p = 0,076). Im większa była zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej (R = -0,48; p < 0,05) i masa ciała (R=-0,56; p < 0,05), tym mniejsza była poprawa progu sensorycznego.

Komentarz

Otrzymane wyniki sugerują, żę WOC u kobiet po menopauzie ma pozytywny wpływ na rozkurczowe ciśnienie krwi i tętno poprzez ich obniżanie. Wielkość efektu WOC na ciśnienie rozkurczowe zależała tutaj od zawartość wody w organizmie (im wyższa, tym większe efekty WOC). Z kolei wpływ WOC na obniżanie tętna zależał od wieku – u starszych kobiet tętno spadało słabiej po WOC. Zastosowanie WOC wśród kobiet objętych badaniem spowodowało również nieznaczne obniżenie wartości progu sensorycznego, a zmiana wrażliwości sensorycznej zależała od zawartości ich trzewnej tkanki tłuszczowej oraz masy ciała.

Więcej w:

The Influence of Whole-Body Vibration on Cardiovascular Parameters and Changes in the Perception of an External Stimulus Among Postmenopausal Women. Witkoś J., Hartman-Petrycka M. Med Rehabil 2021;25(3):4-12. DOI: 10.5604/01.3001.0015.2425
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie