Zamknij

Immunologia

Ostatnio w patofizjologii zaburzeń depresyjnych uwagę badaczy i lekarzy przykuwa poziom cytokin prozapalnych (pro-inflammatory cytokines – PIC). To właśnie przez szlaki immunomodulacyjne wydaje się działać w depresji efekt terapeutyczny aktywności fizycznej. Dlatego niemieccy naukowcy postanowili poddać analizie wpływ ćwiczeń fizycznych na nasilenie depresji oraz poziomy PIC, skupiając się na mniej pod tym względem przebadanej grupie […]

Makrofagi prawidłowo reagujące na biochemiczne szlaki sygnałowe są niezbędne w procesie gojenia tkanek. Charakter (fenotyp) makrofagów może być dwojaki: bardziej sprzyjać procesom naprawczym albo prozapalnym, w zależności od sygnałów otoczenia. Zatem terapie, które modulują fenotyp i funkcje makrofagów, mogą poprawiać procesy gojenia. Ostatnio uwagę przykuwa wrażliwość makrofagów na sygnały mechaniczne, jak wibracje terapeutyczne, przy czym […]

Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus, SLE) jest poważną reumatyczną chorobą autoimmunologiczną wpływającą na strukturę narządów i aktywność funkcjonalną. Celem brazylijskich naukowców, autorów prezentowanego doniesienia, była ocena wpływu 12-tygodniowej wibroterapii w postaci ćwiczeń wibracyjnych całego ciała (whole-body vibration exercise, WBVE) na zmęczenie, sprawność funkcjonalną i jakość życia kobiet z SLE. WBVE obniżyło zmęczenie już po […]

W osteoporozie, w wyniku spadku gęstości kości związanym z obniżonym poziomem estrogenu, często dochodzi do złamań oraz obserwuje się poważne zaburzenia procesu ich gojenia (w tym wydłużenie tego procesu). U osób zdrowych gojenie złamań jest ściśle zorganizowane i koordynowane. Rozpoczyna go zainicjowanie w miejscu uszkodzenia stanu zapalnego, gdzie dochodzi do infiltracji komórek immunokompetentnych i uwalniania […]

Prezentowane wyniki mogą stać się podstawą przyszłych nieinwazyjnych metod leczenia chorób o podłożu immunologicznym, zależnych od składu mikrobiomu (ogółu mikroorganizmów zamieszkujących organizm człowieka). Wibracje całego ciała (whole body vibration, WBV) wpływają na organizm jak lekkie ćwiczenia fizyczne. Są często stosowane w celu poprawy sprawności atletów i aby utrzymać masę oraz siłę mięśni szkieletowych astronautów, a […]

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie