Zamknij
Avatar przez 25 stycznia 2021

Wibroterapia w COVID-19. Fizjoterapia oddechowa z zastosowaniem wibracji u pacjentów kowidowych w stanie krytycznym.

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 znacznie zwiększyła potrzebę stosowania wentylacji mechanicznej u pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej. Infekcja SARS-CoV-2, powodująca burzę cytokin i..

Avatar przez 19 stycznia 2021

Wibroterapia na oddziałach intensywnej terapii; implikacje do walki z COVID-19.

Osłabienie nabyte przez pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIT) jest częstą i znaczącą komplikacją. Prowadzi do obniżenia syntezy białek mięśniowych, ich zwiększonej degradacji, wydłużenia..

Avatar przez 14 grudnia 2020

Wibroterapia w COVID-19 jako nowatorska metoda rehabilitacji.

COVID-19, choroba wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2, powoduje w 2020 r. poważne problemy w przepustowości służby zdrowia wielu krajów. Większość pacjentów prezentuje objawy łagodne, jak gorączka,..

Avatar przez 27 października 2020

Koronawirus powodujący COVID-19: ryzyko infekcji a noszenie maseczek, przyłbic i zachowywanie dystansu społecznego.

Wciąż nie wiemy wszystkiego o rozprzestrzenianiu się koronawirusa ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2) powodującego COVID-19, pandemię 2020..

Redakcja Wibroterapia.pro przez 21 sierpnia 2020

Globalne wyciszenie drgań Ziemi w wyniku lockdownu spowodowanego COVID-19.

Ludzka aktywność wywołuje drgania/ wibracje Ziemi, które rozchodzą się w podłożu jako fale sejsmiczne o wysokiej częstotliwości. Zahamowanie tej aktywności przez pandemię COVID-19 i największy..

Avatar przez 18 sierpnia 2020

Czy stosowanie wibracji całego ciała może chronić przed chorobami sercowo-naczyniowymi?

Powszechnie akceptuje się pogląd, że aktywność fizyczna stanowi skuteczną strategię terapeutyczną w prewencji i hamowaniu rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Ostatnio, w kontekście rehabilitacji osób starszych, uwagę..

Redakcja Wibroterapia.pro przez 14 sierpnia 2020

Dowody na utrzymującą się plastyczność neuronalną po chronicznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego – generowaną podawaniem wibracji.

W pierwszym roku po uszkodzeniu rdzenia kręgowego stopniowo zanika wskaźnik elektrofizjologiczny – tzw. depresja odruchu Hoffmanna (H). Wskaźnik ten służy badaniu funkcji ścieżek neuronalnych i..

Natychmiastowe efekty treningu wibracyjnego na funkcje śródbłonka naczyń oraz odpowiedź sercowo-naczyniową u starszych pacjentów kardiologicznych.

Komórki śródbłonka naczyń krwionośnych odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu właściwego napięcia naczyń, jak i płynności/ krzepliwości krwi. Zaburzenia funkcji śródbłonka wynikające ze starzenia się mogą..

Wibroterapia przywraca podstawową aktywność genów zaburzoną chronicznym odciążeniem mięśni.

Atrofia (zanik masy) mięśni jest częstym problem m. in. w starzeniu, chorobach nerwowo-mięśniowych, czy w warunkach obniżonej grawitacji. Stosując model laboratoryjny chronicznego odciążenia ciała przez..

Wibracje modelują funkcje makrofagów, wzmacniają wczesną odpowiedź zapalną i wspomagają gojenie osteoporotycznych złamań.

W osteoporozie, w wyniku spadku gęstości kości związanym z obniżonym poziomem estrogenu, często dochodzi do złamań oraz obserwuje się poważne zaburzenia procesu ich gojenia (w..

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 znacznie zwiększyła potrzebę stosowania wentylacji mechanicznej u pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej. Infekcja SARS-CoV-2, powodująca burzę cytokin i nadmierną reakcją immunologiczną, prowadzi do uszkodzenia nabłonka płuc oraz pęcherzyków płucnych przez zwiększenie ich funkcji wydzielniczych, uniemożliwiając prawidłową wymianę gazową w pęcherzykach nieuszkodzonych. Rośnie przez to ryzyko ciężkiej niedodmy w […]

Osłabienie nabyte przez pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIT) jest częstą i znaczącą komplikacją. Prowadzi do obniżenia syntezy białek mięśniowych, ich zwiększonej degradacji, wydłużenia okresu leczenia oraz zwiększa ryzyko powikłań, jak i śmiertelność. Zauważono, że wcześniejsza mobilizacja pacjentów przytomnych pozwala na skrócenie stosowania wentylacji mechanicznej oraz czasu przebywania na OIT (jak i na pozostałych […]

COVID-19, choroba wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2, powoduje w 2020 r. poważne problemy w przepustowości służby zdrowia wielu krajów. Większość pacjentów prezentuje objawy łagodne, jak gorączka, zmęczenie i kaszel, ale w nierzadkich przypadkach choroba może szybko prowadzić do stanu ciężkiego – bardzo niebezpiecznego ostrego zespołu niewydolności oddechowej, wstrząsu septycznego, kwasicy metabolicznej, czy zaburzeń krzepnięcia krwi. Przypadki […]

Wciąż nie wiemy wszystkiego o rozprzestrzenianiu się koronawirusa ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2) powodującego COVID-19, pandemię 2020 roku. Uważa się, że SARS-CoV-2 przenosi się pomiędzy ludźmi głównie w formie aerozolu – cząsteczek/ kropelek wydychanych przez osoby chore. Do tej pory uważano, że ryzyko przeniesienia cząsteczki koronawirusa znacznie […]

Ludzka aktywność wywołuje drgania/ wibracje Ziemi, które rozchodzą się w podłożu jako fale sejsmiczne o wysokiej częstotliwości. Zahamowanie tej aktywności przez pandemię COVID-19 i największy w historii lockdown ludzkości w okresie marzec-maj 2020 wpłynęło na redukcję wibracji antropogenicznego szumu sejsmicznego (ASS) o 50%, zdarzenia do tej pory nienotowanego na taką skalę. To sejsmiczne wyciszenie, najsilniejsze […]

Powszechnie akceptuje się pogląd, że aktywność fizyczna stanowi skuteczną strategię terapeutyczną w prewencji i hamowaniu rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Ostatnio, w kontekście rehabilitacji osób starszych, uwagę przykuwa szczególny „zamiennik” aktywności fizycznej – wibroterapia. Wibracje całego ciała (whole body vibration – WBV) mają potencjał zastępowania ćwiczeń/ aktywności fizycznej przez aktywowanie pracy mięśni i krążenia zwłaszcza u pacjentów […]

W pierwszym roku po uszkodzeniu rdzenia kręgowego stopniowo zanika wskaźnik elektrofizjologiczny – tzw. depresja odruchu Hoffmanna (H). Wskaźnik ten służy badaniu funkcji ścieżek neuronalnych i w przypadku uszkodzeń rdzenia kręgowego odzwierciedla reorganizację jego interneuronów po utracie hamowania zstępującego z kory mózgowej. Reorganizacja ta wpływa na rozwój spastyczności. Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Iowa zaobserwowali na grupie […]

Komórki śródbłonka naczyń krwionośnych odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu właściwego napięcia naczyń, jak i płynności/ krzepliwości krwi. Zaburzenia funkcji śródbłonka wynikające ze starzenia się mogą prowadzić do różnych chorób sercowo-naczyniowych. Ostatnio do oceny czynności śródbłonka próbuje się stosować tonometrię tętnic obwodowych w warunkach reaktywnego przekrwienia (RH-PAT – reactive hyperemia peripheral arterial tonometry). Index RH-PAT oblicza […]

Atrofia (zanik masy) mięśni jest częstym problem m. in. w starzeniu, chorobach nerwowo-mięśniowych, czy w warunkach obniżonej grawitacji. Stosując model laboratoryjny chronicznego odciążenia ciała przez zastosowanie testu 60-dniowego odpoczynku w łóżku (60-ODP), po raz pierwszy przeanalizowano globalny profil ekspresji genów w połączeniu z analizą proteomiczną (profilu białkowego), celem mapowania molekularnych adaptacji w nieużywanym mięśniu płaszczkowatym […]

W osteoporozie, w wyniku spadku gęstości kości związanym z obniżonym poziomem estrogenu, często dochodzi do złamań oraz obserwuje się poważne zaburzenia procesu ich gojenia (w tym wydłużenie tego procesu). U osób zdrowych gojenie złamań jest ściśle zorganizowane i koordynowane. Rozpoczyna go zainicjowanie w miejscu uszkodzenia stanu zapalnego, gdzie dochodzi do infiltracji komórek immunokompetentnych i uwalniania […]

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie