Zamknij

Krążenie

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią istotny problem zdrowotny na skalę globalną. Odpowiadają za około 45% zgonów na całym świecie. Dlatego zapobieganie im wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego leki, zmiany stylu życia oraz ćwiczenia fizyczne. W tym kontekście aktywność organizmu, zaaplikowana za pomocą wibroterapii, staje się obiecującym narzędziem terapeutycznym. Badania naukowe przynoszą coraz więcej dowodów na korzystny wpływ […]

W sporcie krótkie przerwy w czasie ćwiczeń pomagają skrócić okres restytucji powysiłkowej. Dotychczasowe badania wykazały, że: wibroterapia może redukować ból mięśni po treningu. Nadal jednak nie ma zgody co do wpływu wibracji na autonomiczną czynność układu krążenia. Większość badań koncentrowało się jak dotąd na wibracjach o wysokiej częstości. Wyniki tego badania ukazują metodę przyspieszenia restytucji […]

Z przeprowadzonych do tej pory badań wynika, że wibracje całego ciała powodują wzrost przepływu krwi w skórze (skin blood flow – SBF). Nie są znane jednak badania porównujące skuteczność różnych parametrów wibracji. Dlatego amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Loma Linda postanowili zbadać wpływ wibracji o różnych częstotliwościach na SBF. Zarówno wibracje o częstotliwości 30 Hz, jak […]

Mimo stosowania wielu środków zapobiegawczych 35,5% przypadków odleżyn (pressure ulcers, PrU) w stadium I pogarsza się i przechodzi do stadium II lub wyższego. Głównie z powodu zaburzeń w lokalnym mikrokrążeniu, z którym nie najlepiej radzą sobie tradycyjne metody leczenia PrU. W związku z tym japońscy naukowcy podjęli próbę opracowania nowej metodologii z wykorzystaniem wibracji terapeutycznych, […]

Makrofagi prawidłowo reagujące na biochemiczne szlaki sygnałowe są niezbędne w procesie gojenia tkanek. Charakter (fenotyp) makrofagów może być dwojaki: bardziej sprzyjać procesom naprawczym albo prozapalnym, w zależności od sygnałów otoczenia. Zatem terapie, które modulują fenotyp i funkcje makrofagów, mogą poprawiać procesy gojenia. Ostatnio uwagę przykuwa wrażliwość makrofagów na sygnały mechaniczne, jak wibracje terapeutyczne, przy czym […]

Celem prezentowanych badań była ocena wpływu 5-tygodniowego treningu wibracji całego ciała (whole body vibration, WBV) o różnych parametrach wibracji na czynniki regulujące krzepliwość krwi. Analizowano poziom osoczowego fibrynogenu (odpowiedzialnego za wzrost krzepliwości) i plazminogenu (sprzyjającego rozpuszczaniu skrzepów), jak i tkankowego aktywatora plazminogenu (tissue plasminogen activator, tPA) oraz jego dezaktywatora – inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (plasminogen activator […]

Jak pokazują ostatnie badania, wibroterapia poprawia estetykę wyglądu i może być z powodzeniem wykorzystywana w kosmetologii. Jednym z podstawowych zastosowań wibroterapii mogłaby być walka z cellulitem, jednak optymalne parametry wibracji wciąż wymagają badań. Dlatego celem przedstawianej pracy naukowców Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie była analiza wpływu 3-tygodniowej serii wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej (WOC, Vitberg, Polska) na wybrane […]

Liczba kobiet cierpiących z powodu obrzęku lipidowego (tłuszczowego) stale rośnie. W leczeniu zachowawczym stosuje się manualny drenaż limfatyczny (manual lymphatic drainage, MLD), jednak ta metoda fizjoterapeutyczna nie zawsze pomaga, a jej efektywność zależy od ciężkości i historii choroby. Wobec doniesień o pozytywnym wpływie wibroterapii na zmniejszanie obrzęków, naukowcy z RECON (Research and Consulting; Niemcy) postanowili […]

Jednym z najpoważniejszych powikłań źle leczonej cukrzycy jest zespół stopy cukrzycowej. Oznacza on obecność zainfekowanego owrzodzenia (rany) z cechami neuropatii i osłabionego przepływu krwi, będącymi nie tylko najważniejszymi czynnikami patologicznymi prowadzącymi do powstania owrzodzenia stóp, ale również odpowiedzialnymi za pogarszanie się stanu owrzodzenia. Ponieważ istnieją doniesienia o poprawie przepływu krwi przez stosowanie terapeutycznych wibracji, naukowcy […]

Trening wibracyjny całego ciała (whole-body vibration training, WBVT; rodzaj wibroterapii) jest często stosowany jako uzupełnienie konwencjonalnego treningu fizycznego, takiego jak trening siłowy, w celu poprawy siły mięśni szkieletowych, zarówno w sporcie, jak i w rehabilitacji. Ostatnie badania pokazały również, że WBVT może być użytecznym sposobem ćwiczeń poprawiającym funkcje układu sercowo-naczyniowego u osób starszych i chorych. […]

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie