Zamknij

Terapia wibracyjna zapobiega zanikowi mięśni i poprawia zdolności motoryczne

Napisane przez

Avatar
Jesteśmy praktykami i naukowcami. Interesujemy się wibroterapią w kontekście zastosowań fizjoterapeutycznych, internistycznych i innych.

Wibroterapia można z powodzeniem wykorzystać zarówno w rehabilitacji osób starszych w przeciwdziałaniu sarkopenii, przywracaniu siły mięśniowej jaki i u sportowców w okresie restytucji. Regularne jej stosowanie wpływa na poprawę właściwości motorycznych człowieka. W większości prac naukowych badacze wykorzystują wibracje o częstotliwości od 30 do 50 Hz, trwające poniżej 20 minut z uwagi na potwierdzone działanie.

Celem pracy był przegląd piśmiennictwa, dotyczącego oddziaływania zabiegów z wykorzystaniem bodźca wibracyjnego na tkankę mięśniową człowieka. W pracy zwrócono uwagę zarówno na poprawę zdolności motorycznych po wibroterapii jak i możliwość zastosowania tej terapii w różnych stanach chorobowych związanych z funkcjonalnością tkanki mięśniowej.

  • Mechaniczne wibracje o wysokiej częstotliwości przyłożone do mięśni szkieletowych człowieka, przyczyniają się do wygenerowania, odruchowej reakcji podtrzymania skurczu mięśnia poddanego działaniu wibracji, przy jednoczesnym rozluźnieniu jego głównych antagonistów. Ta reakcja została określona mianem tonicznego odruchu wibracyjnego (TVR Tonic Vibration Reflex).
  • Fala wibracyjna przenoszona poprzez mięsień aktywuje receptory mięśniowe wrażliwe na wibracje, co angażuje ruchowo wiele dodatkowych jednostek motorycznych.
  • Masaż z zastosowaniem drgań niskiej częstotliwości (15-50 Hz) zwiększa pobór tlenu, utlenowanie krwi i mięśni, miejscowe oraz ogólnoustrojowe krążenie, miejscową temperaturę tkanek poddawanych wibracjom oraz aktywację enzymów metabolizmu mięśniowego.
  • Masaż wibracyjny z zastosowaniem drgań wysokiej częstotliwości (100-170 Hz) prowadzi do wzrostu pobudliwości Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) i wzrostu ciśnienia krwi. Powoduje to zwiększenie napięcia mięśniowego i wywołuje efekt szybkiego ich pobudzenia.
  • Wibroterapia może być wykorzystana w programach prewencyjnych w celu rekompensacji atrofii mięśni kończyn dolnych spowodowanych brakiem aktywności fizycznej podczas przedłużającego się klinicznego pozostawania w łóżku, w rehabilitacji lub podczas lotów kosmicznych.
  • Zabiegi wibroterapii zmniejszają poziom spastyczności i wydolność ruchową chorych z stwardnieniem rozsianym, hemiplegią i porażeniem mózgowym.
  • Wibracje całego ciała powodują wzmocnienie na poziomie nerwowym odruchowych skurczów mięśni,  co wpływa na poprawę wyników sportowych.

Więcej w:


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie