Zamknij

Rekonstrukcja więzadła

Celem badania było dokonanie przeglądu i podsumowania literatury dotyczącej skuteczności terapii wibracyjnej (vibration therapy, VT) w porównaniu z konwencjonalną rehabilitacją u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Badanie polegało na przeszukiwaniu baz danych pod kątem publikacji dotyczących działania VT. Wibroterapia okazała się istotnie wspierać poprawę maksymalnego momentu siły: mięśni kulszowo-goleniowych, mięśnia czworogłowego uda. Badanie sugeruje, […]

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (anterior cruciate ligament reconstruction – ACLR) często wiąże się z przewlekłymi powikłaniami w postaci zaburzenia czynności mięśnia czworogłowego uda, prowadzącymi do nieprawidłowej biomechaniki chodu i uszkodzenia stawów. Jak pokazały wcześniejsze badania, wibracje poprawiają funkcje mięśnia czworogłowego u osób z ACLR, ale czas trwania tych efektów jest nieznany. Dlatego amerykańscy naukowcy z […]

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie