Zamknij

kontrola postawy

Trening wibracji całego ciała (whole-body vibration – WBV), jako bierna metoda aktywizacji mięśniowo-krążeniowej, wydaje się na tle światowej literatury dobrą alternatywą konwencjonalnego treningu fizycznego dla osób starszych z zaburzeniami równowagi i wysokim ryzykiem upadków. Co zainteresowało niemieckich badaczy, autorów prezentowanego doniesienia, to porównanie efektów wibracji o różnych parametrach fizycznych. Zestawili ze sobą wibracje o fali […]

W przedstawianej pracy belgijscy naukowcy dokonali przeglądu badań analizujących wpływ różnych terapii na makroskopową morfologię mięśni i ścięgien kończyn dolnych u dzieci ze spastycznym porażeniem mózgowym (cerebral palsy – CP). Analizowali efekty m.in. wibracji całego ciała (whole-body vibration – WBV), które są często stosowane w celu zmniejszania napięcia mięśniowego (spastyczności), poprawy kontroli postawy, siły, chodu […]

Wibracje lokalne (local vibration – LV), jak i wibracje całego ciała (whole-body vibration – WBV) stosowane są w neurorehabilitacji w celu regulacji napięcia mięśniowego, zwiększenia sprawności nerwowo-mięśniowej oraz poprawy równowagi, mobilności. Niewiele natomiast wiadomo na temat bezpośredniego wpływu interwencji wibracyjnych na kontrolę postawy u pacjentów z ataksją (brakiem płynnego i dokładnego wykonywania ruchów, wynikającym z […]

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie