Zamknij

Wpływ wibroterapii na rehabilitację kardiologiczną po zawałach serca

Napisane przez

Redakcja Wibroterapia.pro
Jesteśmy praktykami i naukowcami. Interesujemy się wibroterapią w kontekście zastosowań fizjoterapeutycznych, internistycznych i innych. -------------------------------------------------------------- We are practitioners and researchers. We are interested in vibrotherapy in the context of physiotherapeutic, internal medicine and other applications.

W ramach wieloetapowego programu rehabilitacji kardiologicznej po zawałach serca istnieje rosnące zainteresowanie nowatorskimi formami rehabilitacji, które mogą skutecznie wpływać na poprawę tolerancji wysiłkowej oraz parametrów echokardiograficznych u pacjentów po zawale.

Jednym z potencjalnych podejść jest zastosowanie wibroterapii jako uzupełnienia standardowego programu rehabilitacyjnego. Celem niniejszego badania było ocenienie skutków zastosowania wibroterapii w grupie mężczyzn po zawale serca pod kątem tolerancji wysiłkowej, profilu lipidowego krwi oraz zmian w wybranych parametrach echokardiograficznych.

  • Badanie obejmowało 63 mężczyzn, poddanych angioplastyce z implantacją stentu.
  • Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy: standardową (ST – 27 osób) i z wibroterapią (ST + WBV – 36 osób).
  • Obydwie grupy przeszły 24-dniowy program terapii, składający się z 22 zabiegów, z udziałem ćwiczeń wytrzymałościowych, ogólnej wytrzymałości oraz treningu oporowego.
  • Grupa z wibroterapią zamiast treningu oporowego wykonywała ćwiczenia na platformie wibracyjnej.

Opracowano na podstawie:

Nowak-Lis A, Nowak Z, Gabrys T, Szmatlan-Gabrys U, Batalik L, Knappova V. The Use of Vibration Training in Men after Myocardial Infarction. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 11;19(6):3326. doi: 10.3390/ijerph19063326. PMID: 35329010; PMCID: PMC8951545.

Badana populacja

Badanie obejmowało 63 mężczyzn, poddanych angioplastyce z implantacją stentu. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy: standardową (ST – 27 osób) i z wibroterapią (ST + WBV – 36 osób). Obydwie grupy przeszły 24-dniowy program rehabilitacji, składający się z 22 zabiegów, z udziałem ćwiczeń wytrzymałościowych, ogólnej wytrzymałości oraz treningu oporowego. Grupa z wibroterapią zamiast treningu oporowego wykonywała ćwiczenia na platformie wibracyjnej.

Procedura badawcza

Pacjenci zakwalifikowani do badania przeszli program rehabilitacyjny, obejmujący 22 jednostki treningowe wykonywane 5 razy w tygodniu, zgodnie z przyjętymi standardami ESC (European Society of Cardiology). W grupie ST + WBV pacjenci rozpoczynali od 10-minutowej rozgrzewki na ergometrze rowerowym (minimalne obciążenie 25 WAT), a następnie przez 20 min wykonywali trening na platformie wibracyjnej.

Wykorzystanie wibroterapii w badaniu

Całkowity czas ekspozycji na wibracje wynosił 10 minut, ponieważ zastosowano trening interwałowy 1:1. Pacjenci utrzymywali pozycję półprzysiadu przez 60 s. Kąt zgięcia stawów kolanowych i biodrowych wynosił 40°, pięty były oderwane od podłoża, a dłonie były trzymane na uchwycie platformy. Każda osoba ćwiczyła bez obuwia i o tej samej porze dnia. Podczas przerwy pacjenci odpoczywali w pozycji siedzącej. Platforma generowała wibracje o częstotliwości 40 Hz i amplitudzie 2 mm.

Wyniki

Wibroterapia, jako innowacyjna metoda rehabilitacji kardiologicznej, może być doskonałą alternatywą zwłaszcza dla osób osłabionych i niezdolnych do intensywnych ćwiczeń po przebytych chorobach układu krążenia. Można również założyć, że pacjenci otyli, którzy nie są w stanie wykonywać niektórych ćwiczeń, odniosą podobne korzyści z wibroterapii o niskiej częstotliwości. Ponadto, pacjenci z niewydolnością krążenia w klasie II/III wg klasyfikacji New York Heart Association – NYHA (i prawdopodobnie w klasie III) będą w stanie poprawić swoją wydolność fizyczną po kilku 20-minutowych sesjach wibroterapii. Obiecujący jest już sam fakt, że nie ma różnic w wynikach końcowych obu form treningu.

Podsumowanie

Wibroterapia, jako nowoczesna forma treningu, może stanowić skuteczne i bezpieczne uzupełnienie standardowych programów rehabilitacyjnych po zawałach serca. Otrzymane wyniki potwierdziły istotną poprawę tolerancji wysiłkowej w obu grupach badanych. Zarówno tradycyjny trening, jak i wibroterapia wpłynęły korzystnie na frakcję wyrzutową lewej komory, co świadczy o ich podobnej skuteczności. Brak istotnych różnic między grupami wskazuje na potencjalne zastosowanie wibroterapii w ramach rehabilitacji kardiologicznej po zawałach serca. Warto jednak przeprowadzić dalsze badania na większych grupach pacjentów, również obejmujące kobiety oraz osoby w wyższych klasach NYHA, aby bardziej jednoznacznie potwierdzić skuteczność tego podejścia.

Więcej w:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie