Zamknij

Wibroterapia w rehabilitacji serca

Napisane przez

Redakcja Wibroterapia.pro
Jesteśmy praktykami i naukowcami. Interesujemy się wibroterapią w kontekście zastosowań fizjoterapeutycznych, internistycznych i innych. -------------------------------------------------------------- We are practitioners and researchers. We are interested in vibrotherapy in the context of physiotherapeutic, internal medicine and other applications.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią istotny problem zdrowotny na skalę globalną. Odpowiadają za około 45% zgonów na całym świecie. Dlatego zapobieganie im wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego leki, zmiany stylu życia oraz ćwiczenia fizyczne. W tym kontekście aktywność organizmu, zaaplikowana za pomocą wibroterapii, staje się obiecującym narzędziem terapeutycznym. Badania naukowe przynoszą coraz więcej dowodów na korzystny wpływ wibroterapii na zdrowie serca. Co na to eksperci i czy wibroterapia stanowi istotne wsparcie dla specjalistów w rehabilitacji kardiologicznej? Odpowiedź poniżej.

Zamiast treningu oporowego?

Bez wątpienia badania przeprowadzone w różnych środowiskach naukowych potwierdzają, że wibroterapia może stanowić skuteczne uzupełnienie standardowych programów rehabilitacyjnych po zawałach serca. Przykład stanowi ostatnie badanie przeprowadzone przez polskich naukowców z Katowic – pod przywództwem doktor Nowak-Lis [1]. W badaniu wzięło udział 63 mężczyzn po zabiegach kardiologicznych. Uczestnicy poddani byli programowi rehabilitacyjnemu, w którym jedna z grup wykonywała ćwiczenia z wibroterapią zamiast tradycyjnego treningu oporowego. Wyniki potwierdziły istotną poprawę tolerancji wysiłkowej oraz parametrów echokardiograficznych w grupie badanych. Dlatego podkreśla się potencjał zastosowania tej nowoczesnej formy terapii w kardio-rehabilitacji. Zwłaszcza w pierwszej fazie leczenia, kiedy pacjent nie jest w stanie wykonywać wszystkich aktywności.

Poprawa krzepliwości

Podobne wnioski płyną z badań krakowskich specjalistów – pani doktor Kabaty-Piżuch i in. [2], które wykazały istotny spadek masy ciała oraz parametrów otłuszczenia ciała po zastosowaniu trzydziestu zabiegów wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej (Aparaty do rehabilitacji Vitberg). W konsekwencji wibroterapia sprawiła, że ich serca już w tym momencie zostały odciążone. Ale to nie wszystko. Co bardziej istotne, zaobserwowano także istotny spadek poziomu fibrynogenu we krwi, co może mieć kluczowe znaczenie dla profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Fibrynogen odpowiada ze krzepliwość krwi. Wyniki te są godne uwagi i przede wszystkim wskazują potencjał wibroterapii jako metody wspomagającej walkę z czynnikami ryzyka chorób serca.

Z kolei w badaniu Ghazalian i in. [3] zaobserwowano, że wibracje o wysokiej amplitudzie spowodowały wzrost stężenia tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) oraz spadek stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (PAI-1), co sugeruje korzystny wpływ wibracji na procesy fibrynolizy. Wyniki te wskazują na potencjalne zastosowanie wibracji w profilaktyce zakrzepicy i chorób sercowo-naczyniowych.

Podsumowanie

Badania polskich i światowej klasy specjalistów, w zakresie rehabilitacji kardiologicznej sugerują, że wibroterapia może stanowić skuteczną i bezpieczną formę terapii w rehabilitacji kardiologicznej. Specjaliści poszukują kolejnych zastosowań dla tej metody – stąd potrzeba dalszych badań nad mechanizmami działania wibroterapii oraz jej długoterminowych efektów.

Tymczasem my już teraz, w świetle dostępnych dowodów, działania nieinwazyjnego, braku przeciwwskazań do innych form leczenia, w tym przede wszystkim leków na serce – jesteśmy przekonani, że wibroterapia jawi się jako innowacyjna szansa dla układu krążenia, która zasługuje na uwagę specjalistów kardiologii i rehabilitacji.

Na podstawie:

1. Nowak-Lis A, Nowak Z, Gabrys T, Szmatlan-Gabrys U, Batalik L, Knappova V. The Use of Vibration Training in Men after Myocardial Infarction. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 11;19(6):3326. doi: 10.3390/ijerph19063326. PMID: 35329010; PMCID: PMC8951545.

2. Kabata-Piżuch, A.; Suder, A.; Jagielski, P.; Kubasiak, K.; Handzlik, P.; Teległów, A.; Marchewka, A. Effect of Vibrotherapy on Body Fatness, Blood Parameters and Fibrinogen Concentration in Elderly Men. J. Clin. Med. 2021, 10, 3259.

3. Ghazalian F, Hakemi L, Pourkazemi L, Akhoond M. Effects of whole-body vibration training on fibrinolytic and coagulative factors in healthy young men. J Res Med Sci. 2014;19(10):982-986.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie