Zamknij

Trening wibracyjny poprawia masę mięśniową, masę i gęstość kości oraz sprawność młodych dorosłych z porażeniem mózgowym

Celem przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii badań klinicznych było określenie wpływu długofalowej (20 tygodni) wibracji całego ciała na stan mięśni i kości oraz sprawność motoryczną i jakość życia u młodych dorosłych z łagodnym i umiarkowanym porażeniem mózgowym.

W efekcie stosowania wibracji przez 20 tygodni zaobserwowano u młodych dorosłych z porażeniem mózgowym:

  • istotne zwiększenie masy mięśni, 
  • zwiększenie masy kości i poprawę ich gęstości, 
  • poprawę sprawności motorycznej

Opracowano na podstawie:

Gusso, S., Munns, C. F., Colle, P., Derraik, J. G., Biggs, J. B., Cutfield, W. S., & Hofman, P. L. (2016). Effects of whole-body vibration training on physical function, bone and muscle mass in adolescents and young adults with cerebral palsy.

Uczestnicy badań

W badaniach uczestniczyło 40 osób w wieku 11,3 – 20,8 lat z niepełnosprawnością w stopniu II i III w skali GMFCS (Gross Motor Function Classification System), u których wykluczono m.in. deficyt witaminy D, upośledzenie funkcji poznawczych lub stosowanie sterydów anabolicznych w leczeniu. Początkowo naukowcy planowali badanie randomizowane kliniczne z grupą kontrolą, jednakże na prośbę uczestników i ich opiekunów oraz ze względu na obserwowane i spodziewane efekty wibracji, u wszystkich badanych włączono do terapii wibrację. 

Procedura badawcza

Przed jak i po rozpoczęciem programu u uczestników oceniono masę mięśni i gęstość kości (DXA i tomografia komputerowa), a także przeprowadzono testy motoryczne: szybkość wstawania z krzesła (chair raising test), wysokość wyskoku dosiężnego z dwóch nóg oraz oceniono równowagę i pokonywany dystans w teście 6-minutowym.

Wibroterapia

Sesje wibracyjne odbywały się cztery razy w tygodniu przez okres 20 tygodni. Początkowo sesja składała się z trzech jednominutowych wibracji z częstotliwością 12 Hz i następnie intensywność i czas trwania wibracji zwiększała się  – od czwartego tygodnia stosowano wibrację 3 razy po 3 minuty (9 minut) z częstotliwością 20 Hz i amplitudą 1 mm w trakcie jednej sesji. 

Wyniki

Po zakończeniu wibroterapii u badanych osób wykazano istotnie statystycznie zwiększenie masy mięśniowej (+770 g), masy kości (+48 g) oraz gęstości kości (+0,008 g/cm2). Znacząco skrócił się (o 1,5 sekundy) również czas wstawania z krzesła oraz wydłużył pokonywany dystans w czasie 6 minut (o 11% w grupie II GMFCS  i o 32% III GMFCS).  Opiekunowie wskazali na poprawę jakości życia uczestników programu. W badaniu nie odnotowano zdarzeń niepożądanych a ponadto rodzice 4 uczestników zgłosili ustąpienie zaparć w trakcie trwania wibroterapii.

Podsumowanie

Autorzy podkreślają, że większą poprawę analizowanych wskaźników odnotowano u badanych z umiarkowanym porażeniem mózgowym (III GMFCS) w porównaniu do badanych z łagodną postacią porażenia mózgowego. Co ważne, wibroterapia okazała się skutecznym sposobem zwiększenia masy mięśniowej u chorych z porażeniem mózgowym – obniżona masa mięśni jest istotnym problemem w terapii tych osób – gdyż zmniejszona sprawność motoryczna i obniżona masa mięśniowa sprzyja rozwojowi osteoporozy. 

Więcej w:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie