Zamknij

Wibroterapia – ćwiczenia bierne w chorobie Parkinsona

Napisane przez

Redakcja Wibroterapia.pro
Jesteśmy praktykami i naukowcami. Interesujemy się wibroterapią w kontekście zastosowań fizjoterapeutycznych, internistycznych i innych. -------------------------------------------------------------- We are practitioners and researchers. We are interested in vibrotherapy in the context of physiotherapeutic, internal medicine and other applications.

Terapia wibracyjna może zmniejszać nieprawidłowe, mimowolne ruchy związane z długotrwałym leczeniem choroby Parkinsona oraz obrzęk obwodowy występujący u 5-15% pacjentów.

Aktywność fizyczna pacjentów z chorobami przewlekłymi tj. chorobą Parkinsona jest bardzo niska. Są to zwykle osoby w starszym wieku, prowadzące siedzący tryb życia, z chorobami sercowo naczyniowymi i reumatologicznymi, co ogranicza ich aktywność fizyczną. Wibroterapia jest metodą wspomagającą leczenie, ograniczającą konieczność aktywności ze strony pacjenta, równocześnie zapewniając podobne korzyści fizjologiczne. 

Potencjalne korzyści z wibroterapii u siedzących pacjentów z chorobą Parkinsona są podobne do tych wytwarzanych podczas wysiłku, ponieważ oba sposoby zwiększają poziom tlenku azotu. Korzyści te obejmują:

  • zapobieganie i leczenie miażdżycy naczyń prowadzącej do choroby wieńcowej, udaru mózgu oraz choroby naczyń obwodowych;
  • zatrzymanie osteoporozy;
  • poprawienie funkcji poznawczej;
  • zapobieganie i leczenie depresji;
  • lepszy sen;
  • zmniejszone zaparcia;
  • zmniejszone zmęczenie;
  • poprawienie funkcjonalności wydajności motorycznej;
  • optymalizacja neuronów wytwarzających dopaminę.

Opracowano na podstawie:

uniwersytet w miami

Whole Body Periodic Acceleration: “Passive Exercise” for Parkinson’s disease Marvin A. Sackner. Journal of Parkinsonism & Restless Legs Syndrome, Volume 2 Issue 1 (Apr. 2012)

Procedura badawcza

W opisywanym artykule wykorzystana jest wibroterapia w pozycji leżącej. Ruchy poziome odbywają się około 140 razy na minutę (2,3 Hz). Taka procedura zapewnia uczucie, które może być postrzegane jako jazda konna lub skok na trampolinie podczas leżenia. Poprzez takie impulsy ciało człowieka doznaje wielokrotnego przyspieszania, co zwiększa pulsacyjne naprężenie ścinające wewnętrznej wyściółki naczyń krwionośnych (śródbłonka). Korzystne działanie terapii wibracyjnej w leczeniu choroby Parkinsona można przypisać zwiększonemu uwalnianiu tlenku azotu w układzie krążenia, który zmniejsza stres oksydacyjny i stan zapalny. Tlenek azotu, jest uwalniany wraz z silnymi środkami przeciwzapalnymi, rozszerzającymi naczynia krwionośne, przeciwmiażdżycowymi, neurotransmiterami o właściwościach przeciwutleniających zarówno u zdrowych osób jak i chorych.

Wykorzystanie wibroterapii w badaniu

Sesje terapeutyczne trwały 30–45 minut i są porównywalne z 30–45 minutami umiarkowanych ćwiczeń fizycznych.

Komentarz

Około 40% pacjentów z chorobą Parkinsona ma przewlekły ból, który jest często pomijany lub lekceważony przez lekarzy. Ból jest spowodowany wieloma przyczynami, które mogą nasilić się w wyniku dużej depresji, która występuje u 20–40% pacjentów z chorobą Parkinsona. Dodatkowo wibroterapia wspomaga leczenie bólu i depresji. Pacjenci z chorobą Parkinsona są o około 30% mniej aktywni fizycznie niż zdrowe osoby w podobnym wieku. Może to prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych związanych z siedzącym trybem życia. Pod tym względem wibroterapię można uznać za „pasywną formę ćwiczeń”, gdyż oprócz zwiększania ilości korzystnych substancji w krążeniu, takich jak tlenek azotu i wzrost sygnalizacji czynników neurotroficznych, wibroterapia aktywuje wszystkie główne stawy ciała łącznie 6300 razy podczas 45-minutowej sesji terapeutycznej. U 16 pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego stopniem choroby Parkinsona, ze średnim czasem trwania choroby wynoszącym 9 lat, przy optymalnym leczeniu farmakologicznym – około 2/3 wykazało poprawę po 10-dniowym cyklu zabiegów wibroterapii w pozycji leżącej. Takie zabiegi poprawiły również poprawę funkcji motorycznych u 70% z około 50 pacjentów. Poprawa dotyczyła większej elastyczności chodu, wydłużeniem długości kroku, wyeliminowaniem lub zmniejszeniem zamrożenia chodu.
Podsumowując, wibroterapia w pozycji leżącej ma mocne podstawy naukowe jako terapia pomocnicza do zwalczania klinicznych objawów choroby Parkinsona oraz jako pomocnicze narzędzie w farmakologicznej terapii zastępczej. W leczeniu chorób przewlekłych, takich jak choroba Parkinsona leczenie trwa całe życie, a dostęp do wibroterapii powinien być dostępny w ramach długoterminowej opieki zdrowotnej.

Więcej w:

Przeczytaj też:

Stymulacja proprioceptywna za pomocą mechanicznych wibracji może poprawiać jakość chodu u pacjentów z umiarkowanymi objawami choroby Parkinsona.
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie