Zamknij

Terapia wibracyjna w gojeniu złamania szyjki kości udowej u starszych pacjentów

Leczenie kości osteoporotycznych po złamaniach jest utrudnione ze względu na upośledzone gojenie spowodowane osteoporotycznymi zaburzenia właściwości kościotwórczych, naczyniotwórczych i mineralizacji kostnej. Ponieważ wcześniejsze badania przedkliniczne (na zwierzętach) wykazały, że wibracje o niskiej wielkości i wysokiej częstotliwości (low-magnitude high-frequency vibration – LMHFV) przyspieszają gojenie złamań osteoporotycznych, naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu zaplanowali badanie wpływu LMHFV na proces gojenia się złamania krętarzowego szyjki kości udowej i przywrócenie sprawności.

  • Wcześniejsze badania na zwierzętach wykazały, że LMHFV przyspiesza tworzenie się kalusa i mineralizację kości, poprawiając gojenie złamań, w tym osteoporotycznych.
  • Ponadto wykazano, że wibracje stymulują angiogenezę.
  • Pozytywne wyniki planowanego badania mogą poprawić terapię złamań, mogąc obniżyć koszty opieki zdrowotnej, szczególnie u osteoporotycznych pacjentów po złamaniu szyjki kości udowej.

Opracowano na podstawie:

Vibration therapy as an intervention for enhancing trochanteric hip fracture healing in elderly patients: a randomized double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Wong RMY, Chow SKH, Tang N i wsp. Trials. 2021 Dec 4;22(1):878.

Badana populacja

Pacjenci spełniający określone kryteria, m.in.:

  • Mężczyźni lub kobiety w wieku 65 lat lub starsze
  • z jednostronnym złamaniem szyjki kości udowej przez krętarz (w wyniku przypadkowego upadku).

Procedura badania

Stosowana procedura będzie miała charakter klinicznego badania randomizowanego, podwójnie zaślepionego i kontrolowanego za pomocą placebo.

Wszystkie złamania poddane zostaną zespoleniu za pomocą gwoździa głowowo-rdzeniowego. Pacjenci zostaną losowo przydzielani do grupy placebo lub wibracyjnej. Wibroterapia rozpocznie się 3 dni po operacji i potrwa w sumie 14 dni. Wibracje (LMHFV; V-health Ltd, Hong Kong; 35 Hz, 0,3 g) będą podawane przez 20 min/dzień, 5 razy/tydzień. Grupa placebo odbędzie taki sam protokół badań, ale będzie to leczenie pozorowane – bez wibracji, na nieaktywnej platformie V-health. Pacjenci będą obserwowani do 6 miesięcy po zabiegach wibroterapii.

Analizie poddane zostaną:

  • czas gojenia się złamań – na podstawie obrazowania za pomocą promieni tomografii komputerowej oraz absorpcjometrii rentgenowskiej
  • krążenie krwi w miejscu złamania za pomocą rezonansu magnetycznego o dynamicznej perfuzji
  • poziom regeneracji funkcjonalnej na podstawie wyników testu wstań i idź oraz kwestionariusza jakości życia (SF-36)
  • równowaga, upadki
  • śmiertelność.

Komentarz

Pozytywne wyniki planowanego badania mogłyby poprawić terapię złamań, w tym osteoporotycznych, przyspieszając powrót do zdrowia pacjentów i zmniejszając koszty opieki zdrowotnej.

Więcej w:

Vibration therapy as an intervention for enhancing trochanteric hip fracture healing in elderly patients: a randomized double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Wong RMY, Chow SKH, Tang N i wsp. Trials. 2021 Dec 4;22(1):878. doi: 10.1186/s13063-021-05844-y.
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie