Zamknij

Wpływ treningu wibracji całego ciała na skład ciała, siłę mięśni szkieletowych i układ krążenia

Trening wibracyjny całego ciała (whole-body vibration training, WBVT; rodzaj wibroterapii) jest często stosowany jako uzupełnienie konwencjonalnego treningu fizycznego, takiego jak trening siłowy, w celu poprawy siły mięśni szkieletowych, zarówno w sporcie, jak i w rehabilitacji. Ostatnie badania pokazały również, że WBVT może być użytecznym sposobem ćwiczeń poprawiającym funkcje układu sercowo-naczyniowego u osób starszych i chorych. Jednak mechanizm leżący u podstaw korzystnego wpływu WBVT na zdrowie układu sercowo-naczyniowego nie jest dobrze udokumentowany. Dlatego naukowcy z amerykańskich Uniwersytetów Utah i Boston oraz z Uniwersytetu Narodowego w Pusan (Korea) dokonali przeglądu literatury naukowej, w którym analizowano wpływ WBVT, jak i mechanizmów leżących u jego podstaw, na kondycję układu sercowo-naczyniowego, a także na poprawę siły mięśniowej i składu ciała w różnych populacjach.

Na podstawie przeanalizowanych publikacji naukowych wykazano, że WBVT pozytywnie wpływa na poprawę:

  • siły,
  • składu ciała,
  • kondycji sercowo-naczyniowej.

Opracowano na podstawie:

Effects of whole body vibration training on body composition, skeletal muscle strength, and cardiovascular health. Park SY, Son WM, Kwon OS. J Exerc Rehabil. 2015;11(6):289-295.

Zaproponowano szereg mechanizmów, przez które WBVT może korzystnie oddziaływać na analizowane aspekty fizjologiczne. Wśród nich wyróżnia się toniczny odruch wibracyjny – odruchowy skurcz mięśnia wywoływany poprzez toniczne wzbudzanie wrzecion mięśniowych. Ponadto za efekty wibroterapii odpowiadać może także zwiększone wydzielanie hormonów, rozrost mięśni oraz stymulacja szlaków proprioceptywnych. WBVT może mieć duży potencjał w leczeniu otyłości i sarkopenii, wpływając na wytworzenie przewagi hormonów anabolicznych wraz ze zwiększonym wydatkowaniem energii. Może to prowadzić do zwiększenia beztłuszczowej masy ciała i zmniejszenia masy tłuszczowej.

Poprawa umięśnienia może być niezwykle istotna u osób starszych, zapobiegając sztywności tętnic wywołanej utratą tkanki mięśniowej. Ponadto, jak pokazały badania, wibracje wpływają na poszerzanie naczyń włosowatych w mięśniu brzuchatym łydki i mięśniu czworogłowym, ułatwiając wymianę składników odżywczych, produktów ubocznych metabolizmu i dostarczanie tlenu do komórek ciała. Wywoływany przez wibracje wzrost przepływu krwi może być spowodowany bezpośrednim zmniejszeniem lepkości krwi, ale również aktywacją śródbłonkowej syntazy tlenku azotu i zwiększonym wydzielaniem NO przez śródbłonek.

Komentarz

Autorzy prezentowanego artykułu podsumowują, że WBVT poprawia skład ciała, siłę mięśni i funkcje/ kondycję układu krążenia. Podkreślają, że WBVT jest szczególnie użyteczną metodą ćwiczeń dla osób chorych i starszych, ponieważ nie wymaga stosowania konwencjonalnych ćwiczeń dynamicznych, a zamiast tego wykorzystuje oscylacyjne naprężenia ścinające, które wywołują nie tylko skurcze mięśni, ale także miejscowe rozszerzenie naczyń w mikrokrążeniu. Ponadto WBVT może być wykorzystywany przez pacjentów unieruchomionych, zapewniając ich układowi mięśniowo-szkieletowemu, a także sercowo-naczyniowemu stałe dostawy bodźców o charakterze aktywności fizycznej o umiarkowanej i kontrolowanej intensywności.

Więcej w:

Park SY, Son WM, Kwon OS. Effects of whole body vibration training on body composition, skeletal muscle strength, and cardiovascular health. J Exerc Rehabil. 2015;11(6):289-295. Published 2015 Dec 31. doi:10.12965/jer.150254
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie