Zamknij

Terapia wibracyjna przyspiesza gojenie odleżyn w stadium I u starszych pacjentów

Mimo stosowania wielu środków zapobiegawczych 35,5% przypadków odleżyn (pressure ulcers, PrU) w stadium I pogarsza się i przechodzi do stadium II lub wyższego. Głównie z powodu zaburzeń w lokalnym mikrokrążeniu, z którym nie najlepiej radzą sobie tradycyjne metody leczenia PrU. W związku z tym japońscy naukowcy podjęli próbę opracowania nowej metodologii z wykorzystaniem wibracji terapeutycznych, które, wg wcześniejszych badań, mogą poprawiać mikrokrążenie w tkankach. Skupiano się na bezpieczeństwie pracy i klinicznej skuteczności wibroterapii lokalnej – wibracji generowanych przez nowo opracowany wibrator. Zakładano, że takie działanie zwiększy lokalny przepływ żylny i przyspieszy gojenie PrU w stadium I.

  • Wibroterapia wpłynęła na zwiększenie tempa gojenia PrU, w tym szybciej zmniejszała się powierzchnia rany i intensywność jej zaczerwienienia w porównaniu z leczeniem standardowym.
  • Po wibroterapii zagoiło się 40,0 % (osiem) PrU, a po terapii standardowej 9,5 % (dwie).
  • Podczas badań nie odnotowano fizycznego dyskomfortu wywołanego wibracją.

Opracowano na podstawie:

Vibration therapy accelerates healing of Stage I pressure ulcers in older adult patients. Adv Skin Wound Care. Arashi M, Sugama J, Sanada H i wsp. 2010 Jul;23(7):321-7.

Badana populacja

Badano 31 pacjentów opieki długoterminowej, z PrU w stadium I. Wiek pacjentów: powyżej 65 lat.

Procedura badania

Grupę pacjentów poddanych wibracji (eksperymentalną, n = 16) leczono od czerwca 2006 do września 2006, a grupę kontrolną (n = 15) od października 2006 do stycznia 2007. W grupie eksperymentalnej wibracje podawano przez 15 minut, 3 razy dziennie, maksymalnie do 7 dni lub do wyleczenia PrU w stadium I. Poza terapią wibracyjną, grupa eksperymentalna oraz kontrolna otrzymywały taką samą standardową opiekę pielęgniarską. Analizowano liczbę zagojonych owrzodzeń, jak i tempo gojenia – przed i po interwencji.

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Stosowano wibrator RelaWave (Matsuda Micronics Corp, Japonia). Rozmiar wibratora wynosił 61,6 * 18,2 * 11,4 cm (długość * szerokość * wysokość). Stosowano wibracje o częstotliwości 47 Hz i poziomym przyspieszeniu 1,78 m/s2.

W przypadku gdy PrU znajdowała się na kończynie dolnej, wibrator umieszczano między materacem a poduszką, natomiast w innych przypadkach wibrator umieszczano pomiędzy materacem a ramą łóżka, jednak zawsze wibrator znajdował się pod daną PrU. Wibroterapii nie prowadzono do 2 godzin po posiłkach, a odstęp między sesjami wibracyjnymi wynosił przynajmniej 2 godziny.

Wyniki

W grupie eksperymentalnej, przed rozpoczęciem eksperymentu pacjenci posiadali w sumie 20 PrU w stadium I, natomiast w grupie kontrolnej – 21. Po wibroterapii zagoiło się znacznie więcej PrU, bo 40,0 % (8) w grupie eksperymentalnej vs 9,5 % (2) w grupie kontrolnej (p = 0,033).

Szybkość gojenia PrU rosła po wibroterapii (p = 0,018), w tym szybciej zmniejszała się powierzchnia rany (p = 0,007) i intensywność jej zaczerwienienia (p = 0,023).

Podczas wibroterapii nie odnotowano fizycznego dyskomfortu wywołanego wibracją.

Komentarz

Prezentowane wyniki wskazują, że wibroterapia lokalna może ułatwiać leczenie odleżyn w stadium I.

Więcej w:

Vibration therapy accelerates healing of Stage I pressure ulcers in older adult patients. Adv Skin Wound Care. Arashi M, Sugama J, Sanada H i wsp. 2010 Jul;23(7):321-7. doi: 10.1097/01.ASW.0000383752.39220.fb. PMID: 20562541.
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie