Zamknij

Wpływ wibroterapii na objawy zespołu niespokojnych nóg u pacjentów hemodializowanych

Zespół niespokojnych nóg (restless legs syndrome, RLS) jest zaburzeniem neurologicznym mogącym występować u pacjentów poddawanych hemodializie. Występowanie RLS zaburza sen i wypoczynek, prowadząc w konsekwencji do obniżenia funkcjonalności, zakłóceń w czynnościach zawodowych i życiu rodzinnym. Dlatego irańscy naukowcy zbadali wpływ wibroterapii – metody fizykoterapeutycznej oddziałującej na układ nerwowo-mięśniowy – na nasilenie objawów RLS u pacjentów hemodializowanych.

  • Przed zabiegami wibroterapii 31,2% pacjentów prezentowało ciężkie objawy RLS, a pozostałe 68,8% – umiarkowane. Po 4-tygodniowej wibroterapii nie obserwowano już ciężkiego nasilenia RLS, a 78,8% pacjentów wykazywała nasilenie objawów RLS na poziomie umiarkowanym, natomiast 16,2% – na poziomie łagodnym (5% pacjentów nie ukończyło badań). 
  • Przed wibroterapią średnie nasilenie RLS wynosiło 18,99 ± 3,29, po wibroterapii 12,82 ± 2,73 – obserwowany spadek był istotny statystycznie (ryc. 1).

Opracowano na podstawie:

The effect of vibration on the severity of restless legs syndrome in hemodialysis patients. Hosseini H, Kazemi M, Azimpour S. J Renal Inj Prev. 2016 Nov 21;6(2):113-116.

Badana populacja

Badanie przeprowadzono na 76 hemodializowanych pacjentach z RLS (średni wiek: 61,4 lat; 57,5% pacjentów stanowili mężczyźni), spełniających ściśle określone kryteria.

Procedura badania

W badaniu nie stosowano grupy kontrolnej, u wszystkich pacjentów analizowano stan przed vs po wibroterapii. Kwestionariusz nasilenia RLS (na podstawie międzynarodowych standardów RLS) został wypełniony przed badaniem oraz w ostatnim dniu wibroterapii: przed i po ostatnim zabiegu. Nasilenie objawów RLS podzielono na pięć kategorii na podstawie uzyskanych wyników:

  • 0 = brak objawów,
  • 1-10 = nasilenie łagodne,
  • 11-20 = umiarkowane,
  • 21-30 = ciężkie,
  • 31-40 = bardzo ciężkie.

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Wibracje podawano do łydek za pomocą Thrive Model 717 A – przy niskim napięciu. Pojedynczy zabieg trwał 10 minut. Wykonywano 3 zabiegi tygodniowo, podczas hemodializy, przez 4 kolejne tygodnie. 

Wyniki

Przed zabiegami wibroterapii 31,2% pacjentów prezentowało ciężkie objawy RLS, a pozostałe 68,8% – umiarkowane. Po 4-tygodniowej wibroterapii nie obserwowano już ciężkiego nasilenia RLS, a 78,8% pacjentów wykazywała nasilenie objawów RLS na poziomie umiarkowanym, natomiast 16,2% – na poziomie łagodnym (5% pacjentów nie ukończyło badań). 

Średni wynik nasilenia RLS wynosił przed wibroterapią 18,99 ± 3,29, natomiast po wibroterapii 12,82 ± 2,73. Obserwowany spadek był istotny statystycznie (P = 0,001; ryc.1).

Komentarz

Prezentowane wyniki wskazują, żę wibracje terapeutyczne prowadzą do znacznego zmniejszenia nasilenia objawów RLS u pacjentów hemodializowanych. W związku z tym autorzy zalecają stosowanie wibroterapii jako niedrogiej i bezpiecznej procedury łagodzącej objawy RLS.

Więcej w:

The effect of vibration on the severity of restless legs syndrome in hemodialysis patients. Hosseini H, Kazemi M, Azimpour S. J Renal Inj Prev. 2016 Nov 21;6(2):113-116. doi: 10.15171/jrip.2017.22. PMID: 28497086; PMCID: PMC5423277.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie