Zamknij

Krótkoterminowe skutki rytmicznej stymulacji sensorycznej w chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease – AD) jest najczęstszym rodzajem demencji. W utrzymaniu prawidłowego strumienia świadomości ważną rolę wydają się pełnić koherentne oscylacje neuronalne o wypadkowej częstotliwości 40 Hz (oscylacja 40 Hz). Z kolei osoby z AD mogą mieć ten parametr zaniżony. Zauważono ponadto, że stymulacja słuchowa u osób zdrowych może resetować oscylację 40 Hz. Dlatego celem kanadyjskich naukowców było sprawdzenie czy sterowana dźwiękiem rytmiczna stymulacja sensoryczna (RSS) całego ciała przy częstotliwości wibracji 40 Hz może zwiększyć oscylację 40 Hz w stanie stacjonarnym u pacjentów z AD i czy w wyniku tego może nastąpić poprawa funkcji poznawczych.

  • Terapia RSS 40 Hz poprawiła funkcje umysłowe osób z AD.
  • Największy efekt wywołała u pacjentów z łagodną i umiarkowaną postacią AD.

Opracowano na podstawie:

Short-Term Effects of Rhythmic Sensory Stimulation in Alzheimer’s Disease: An Exploratory Pilot Study. Clements-Cortes A, Ahonen H, Evans M i wsp. J Alzheimers Dis. 2016 Mar 25;52(2):651-60.

Badana populacja

Badano 10 mężczyzn i 8 kobiet (59-93 lat) z rozpoznaniem AD (po 6 przypadków łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich).

Procedura badania

Każdy uczestnik otrzymał 12 sesji terapeutycznych: 6 sesji rytmicznej stymulacji sensorycznej (RSS) – dźwiękowych wibracji całego ciała o częstotliwości 40 Hz – lub, w celach porównawczych, 6 sesji stymulacji wzrokowej. Z tym, że uczestnicy zostali losowo podzieleni na 2 grupy w układzie naprzemiennym. Grupa pierwsza otrzymała najpierw 6 sesji stymulacji wzrokowej, a następnie 6 sesji RSS 40 Hz, podczas gdy grupa druga – najpierw 6 sesji RSS 40 Hz, a następnie 6 sesji stymulacji wzrokowej. Po pierwszych 6 sesjach następowała 2-dniowa przerwa. Sesje terapeutyczne (35-40 minut każda) odbywały się 2 razy w tygodniu przez 6 tygodni. Bodźce terapeutyczne podczas każdej sesji prezentowano przez 30 min.

Metodykę RSS 40 Hz zarysowano w kolejnym rozdziale.

Podczas stymulacji wzrokowej uczestnicy siedzieli na nieaktywnym krześle NextWave (które aktywne było tylko podczas terapii RSS 40 Hz, patrz niżej) i oglądali na ekranie telewizora bodźce wizualne – obrazy natury, fal oceanu – specjalne filmy dla terapii AD.

Przed rozpoczęciem terapii oraz po 12 sesjach terapeutycznych analizowano m.in. wyniki testu Stanu Psychicznego wg Uniwersytetu Saint Louis (St. Louis University Mental Status Test – SLUMS).

Wykorzystanie wibracji w badaniu

RSS 40 Hz jest to technika leczenia oparta o stymulację aktywności nerwowo-mięśniowej i krążeniowej dźwiękiem niskiej częstotliwości. Podawano ją za pomocą fotela NextWave, uznanego medycznie urządzenia do somatosensorycznej stymulacji wibroakustycznej. NextWave wytwarza fale dźwiękowe o niskiej częstotliwości (w zakresie 27-113 Hz), które zapewniają stymulację wibro-dotykową całego ciała.

Aby uniknąć efektu uniewrażliwienia mechanoreceptorów, częstotliwość wibracji 30-minutowego zabiegu RSS 40 Hz zmieniana była płynnie w powtarzającym się 2,3-sekundowym cyklu o częstotliwości od 39,96 Hz do 40,06 Hz.

Wyniki

Po stymulacji wzrokowej nie wystąpiły istotne zmiany w wynikach testu SLUMS, natomiast uzyskano poprawę w teście SLUMS po RSS 40 Hz.

Terapia RSS 40 Hz okazała się mieć najsilniejszy wpływ na pacjentów z łagodną i umiarkowaną AD.

Komentarz

Wyniki prezentowanego badania pilotażowego są obiecujące i w związku z tym wymagane są dalsze badania nad potencjalną nową terapią w AD – RSS 40 Hz. Terapia ta z biegiem czasu może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych. 

Więcej w:

Short-Term Effects of Rhythmic Sensory Stimulation in Alzheimer's Disease: An Exploratory Pilot Study. Clements-Cortes A, Ahonen H, Evans M i wsp. J Alzheimers Dis. 2016 Mar 25;52(2):651-60. doi: 10.3233/JAD-160081.
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie