Zamknij

Bezpieczeństwo mechanicznej wibroterapii płuc i wysokoczęstotliwościowej oscylacji ścian klatki piersiowej u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca

Autorzy postawili hipotezę, że dwa urządzenia do fizjoterapii klatki piersiowej mogą być bezpiecznie stosowane u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca (cardiac implantable electronic device, CIED). Aby przetestować tę hipotezę do badania włączono 46 pacjentów ze wszczepionym CIED (25 ze stymulatorem, 15 ze wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem [implantable cardioverter-defibrillator, ICD] i 6 z defibrylatorem do stymulacji resynchronizującej serca [cardiac resynchronization therapy-defibrillator, CRT-D]). Parametry integralności elektrod pozostały niezmienione u wszystkich pacjentów. Wysunięto zatem wniosek, że:

 • fizjoterapia klatki piersiowej może być bezpiecznie stosowana u pacjentów ze wszczepionym CIED,
 • nie ma negatywnego wpływu na integralność elektrod i działanie wyrobu.

Opracowane na podstawie:


Safety of mechanical lung vibrator and high-frequency chest wall oscillation in patients with cardiac implantable electronic device. Gwag HB, Joh HS, Kim JS. Clin Cardiol. 2021 Apr;44(4):531-536.

Wstęp

Fizjoterapia klatki piersiowej to rodzaj niefarmakologicznej terapii służącej oczyszczaniu dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny. Istnieją podejrzenia, że fizjoterapia klatki piersiowej z użyciem urządzeń wibracyjnych u pacjentów z CIED może powodować interferencję elektromagnetyczną i problemy z integralnością elektrod. Niemniej dostępnych jest bardzo niewiele danych na ten temat i nie istnieją żadne wytyczne co do właściwego stosowania fizjoterapii klatki piersiowej u pacjentów z CIED. Celem badania była prospektywna ocena bezpieczeństwa fizjoterapii klatki piersiowej z zastosowaniem dwóch urządzeń fizjoterapeutycznych u pacjentów z CIED.

 • Badanie miało charakter prospektywnego badania interwencyjnego, a rekrutacja pacjentów miała miejsce od marca 2015 r. do kwietnia 2016 r.
 • W ramach badania zastosowano sekwencyjnie dwa urządzenia do wibracyjnej fizjoterapii ścian klatki piersiowej w celu oceny ich bezpieczeństwa.
 • Badanie było obarczone pewnymi ograniczeniami: odbywało się na terenie tylko jednego ośrodka, na niewielkiej grupie pacjentów bez wskazań klinicznych do fizjoterapii klatki piersiowej.

Wyniki i wnioski

Do analizy włączono ogółem 46 ochotników: 25 ze stymulatorem, 15 z ICD i 6 z CRT-D. Mediana wieku pacjentów wynosiła 66 lat, przy czym najwyższą medianą wieku charakteryzowała się grupa ze stymulatorami. U 25 pacjentów (54,3%) występowało nadciśnienie, a u 14 (30,4%) – przetrwałe migotanie przedsionków. Wszyscy pacjenci mieli generatory CIED wszczepione w kieszonkę podskórną. Mediana czasu przebywania elektrod w organizmie wynosiła 29,9 miesiąca, a zakres — od 3,0 do 218,6 miesiąca.
Stosowano kolejno dwa rodzaje urządzeń do wibroterapii. W pierwszej fazie był to przyrząd do mechanicznej wibroterapii płuc (UM-30 M, Unix Electronics, Seul, Korea) z częstością drgań 60 Hz. W drugiej fazie korzystano natomiast z systemu do wysokoczęstotliwościowej oscylacji ścian klatki piersiowej (high-frequency chest wall oscillation, HFCWO) (Vest, Hill-Rom, Chicago, Illinois, USA).
Podczas pierwszej fazy fizjoterapii klatki piersiowej urządzenie wibracyjne nie wywoływało zakłóceń i nie zaobserwowano żadnych interferencji elektromagnetycznych, niezależnie od miejsca na klatce piersiowej i intensywności drgań. Nie stwierdzono też istotnych zmian pod względem integralności elektrod ani ustawień elektroterapii. Również w fazie drugiej podczas fizjoterapii z zastosowaniem HFCWO nie wykryto żadnych niepożądanych zakłóceń ani interferencji elektromagnetycznych. Niemniej test CIED po drugiej fazie fizjoterapii wykazał mniejszą amplitudę wyczuwania przedsionkowego w porównaniu z wynikiem sprzed fizjoterapii.
Badanie wykazało, że fizjoterapia klatki piersiowej może być bezpiecznie stosowana u pacjentów po wszczepieniu CIED. Z uwagi na niezamierzone przyspieszenie stymulacji z powodu fałszywej aktywacji czujnika przez drgania ściany klatki piersiowej należy rozważyć wyłączenie funkcji zmiennej stymulacji sterowanej przez akcelerometr na czas stosowania HFCWO.

Więcej w:2 Komenatrze

 1. jestem od niedawna posiadaczem urządzenia Vitberg, jednocześnie zły los sprawił ze z hospitalizacji szpitalnej jestem po- świeżym właścicielem :
  zawału serca bez uniesienia ST leczony PCI POBA LAD z użyciem balonu DEB,
  implantacja symulatora serca dwujamowego Medtronic z powodu zawansowanego bloku a-v II st/III st-01;
  niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutowa lewej komory;
  przewlekły zespół wieńcowy; zaostrzenie POCHP i zapalenie płuc;
  stan po angioplastyce gałęzi LAD z implantacją stanu DES; cukrzyca typu II leczona insunoterapia i parę innych jak łagodny przerost gruczołu stan po endoskopowym usunięciu makrogruczolaka przysadki krokowego..
  miażdżyca tt. szyjnych( zwężenia w w LICA i RICA [ – w tym stanie rzeczy mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedz czy mogę uzywać posiadany sprzęt w pełnym zakresie czy tez ograniczonyym.

 2. Dzień dobry Panie Piotrze,
  mając na uwadze wszystkie schorzenia, które Pan wymienił chcemy Pana uspokoić i zapewnić, że może Pan korzystać z zabiegów wibroterapii. Z uwagi na wszczepiony rozrusznik serca proszę jednak zwrócić uwagę, aby nie wykonywać zabiegów, które wymagają pozycji leżenia na brzuchu oraz zabiegów, które działają w okolicach klatki piersiowej.
  W razie wątpliwości postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Pana pytania.

  Życzymy dużo zdrowia oraz pogody ducha!
  Redakcja W.pro

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie