Zamknij

Trening wibracyjny wpływa na poprawę wytrzymałości w trakcie chodu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Napisane przez

Redakcja Wibroterapia.pro
Jesteśmy praktykami i naukowcami. Interesujemy się wibroterapią w kontekście zastosowań fizjoterapeutycznych, internistycznych i innych.

W badaniu niemieckich naukowców z wydziału Nauki o Sporcie Uniwersytetu Konstanz, 60 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym losowo przydzielono do grupy z wibroterapią oraz kontrolnej. W grupie trenującej na platformie wibracyjnej trzy razy w tygodniu przez trzy tygodnie, zaobserwowano istotne zwiększenie pokonywanego dystansu w teście 6-minutowego marszu.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu treningu wibracyjnego na lokomocję osób chorych na stwardnienie rozsiane. Autorzy pracy postawili hipotezę, że trening wibracyjny w połączeniu ze standardową rehabilitacją, znacząco poprawi zdolności lokomocyjne chorych, w porównaniu do standardowej rehabilitacji.

  • Stwierdzono zwiększenie pokonanego dystansu w czasie 6 minut o prawie 15% w grupie poddanej treningowi wibracyjnemu, w porównaniu do 3% w grupie bez treningu wibracyjnego (4.5-krotna poprawa w porównaniu do grupy kontrolnej).
  • Badani z grupy poddanej wibracji, nie zgłosili żadnych efektów ubocznych w trakcie realizacji programu.

Opracowanie na podstawie:

Źródło: Christoph Hilgers, Annegret Mundermann, Hartmut Riehle, Christian Dettmers -Effects of whole-body vibration training on physical function in patients with Multiple Sclerosis – NeuroRehabilitation, 32 (2013), 655-663,doi: 10.3233/NRE-130888

Badana populacja

W badaniach uczestniczyło 60 badanych, losowo podzielonych na dwie grupy. Chorzy w obu grupach nie różnili się wiekiem, punktacją EDSS (Expanded Disability Status Scale) oraz punktacją FSMC (Fatigue Scale for Motor and Cognition). Wszyscy uczestnicy badań byli pacjentami kliniki rehabilitacyjnej, w której przebywali przez 4 tygodnie.

Procedura badania

W trakcie pobytu w klinice wszyscy pacjenci uczestniczyli w standardowej rehabilitacji. W grupie interwencyjnej, obok standardowej rehabilitacji, włączono trening wibracyjny całego ciała (whole body vibration training) wykonywany na platformie wibracyjnej.
Przed rozpoczęciem programu oraz po jego zakończeniu, uczestnicy badań brali udział w testach funkcjonalnych, oceniających czynniki wpływające na zdolności lokomocyjne: siłę (sit to stand test), koordynację (timed up and go test), szybkość chodu (10-meter walk  test) i wytrzymałość (6-minute walk test).

Wykorzystanie wibroterapii w badaniu

Zadaniem pacjentów było wykonywanie przysiadów na wibrującej platformie, w sekwencji 30 sekund przysiadu i 30 sekund odpoczynku. Pacjenci z grupy kontrolnej wykonywali przysiady na wyłączonej platformie wibracyjnej. Eksperymentalny program był realizowany przez 3 tygodnie i badani wykonywali 3 sesje ćwiczeń  tygodniowo (9 sesji). Ćwiczenia wykonywane byłe na platformie wibrującej z częstotliwością 30 Hz i amplitudą od 1 (pierwsze 6 sesji) do 2 mm (ostatnie 3 sesje) i wykonywane były przez 12 minut. Intensywność ćwiczeń monitorowano za pomocą skali Borga.

Wyniki

Badania wykazały istotną poprawę zdolności lokomocyjnych w obu grupach, kontrolnej i badanej. Jednakże, w grupie ćwiczącej na platformie wibracyjnej, poprawa wytrzymałości, określona przez wielkość pokonanego dystansu w teście 6-minutowym, była znacznie większa niż w grupie kontrolnej bez wibroterapii.

Wyniki sprawności w teście “przysiad-wstań” wzrosły o 16,7% i 16,3% w stosunku do wartości wyjściowych u pacjentów odpowiednio w grupie z wibroterapią (interwencyjnej) i grupie bez wibracji (kontrolnej). W teście sprawdzającym chód TUG, wyniki lepsze uzyskała grupa kontrolna. Natomiast analiza danych z testu na 10 metrów, powtórnie przesunęła szalę na korzyść grupy z wibroterapią (10,5% w porównaniu do 9,5% w grupie kontrolnej). W teście dystansowym, pacjenci w grupie interwencyjnej, uzyskali wyniki o 14,7% wyższe od początkowych,  w porównaniu do kontrolnej, która uzyskała niewielką poprawę rzędu 3,3% w teście 6-minutowego marszu. 6-minutowy marsz był jedynym testem, opisującym zdolność do chodzenia, który wykazywał po analizie znaczącą interakcję efektu czasu i grupy.

Podsumowanie

Według Autorów badania, trening na platformie wibracyjnej miał na celu poprawę wytrzymałości siłowej. Test 6-minutowego marszu u zdrowych osób jest uważany za metodę oceny sprawności krążeniowo-oddechowej i poprawa wyniku tego testu (pokonanego dystansu), mogłaby wskazywać na poprawę funkcji układu oddechowego. Autorzy uważają, że obserwowana poprawa wytrzymałości  w trakcie chodu (istotnie większa niż w grupie bez wibroterapii), wynika raczej z poprawy wytrzymałości siłowej u osób trenujących na platformie wibracyjnej, gdyż intensywność ćwiczeń była zbyt niska, by poprawić funkcję układu oddechowego/krążenia. Autorzy konkludują, że włączenie ćwiczeń na platformie wibracyjnej do standardowej rehabilitacji, może być korzystne dla pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, efektywnie poprawiając ich zdolności lokomocyjne.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie