Zamknij

Skuteczność wibracji klatki piersiowej z równoczesnym treningiem aerobowym w POChP

Celem włoskich naukowców było zbadanie wpływu 4-tygodniowej standardowej rehabilitacji oddechowej na duszność i funkcjonalność wysiłkową u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w porównaniu do efektów takiego samego leczenia, ale skojarzonego z podaniem wibracji klatki piersiowej.

  • Między leczeniem standardowym a leczeniem standardowym skojarzonym z wibracjami nie wykazano istotnych różnic w wynikach testów wysiłkowych (6MWD) czy oceniających duszność (BID).
  • Aczkolwiek tylko w grupie pacjentów, którym podawano wibracje, uzyskano istotną poprawę wyników 6MWD, choć przy umiarkowanej wielkości efektu (d=0,58).

Opracowano na podstawie:

Effectiveness of Continuous Chest Wall Vibration With Concurrent Aerobic Training on Dyspnea and Functional Exercise Capacity in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled Trial. Pancera S, Buraschi R, Bianchi LNC i wsp. Arch Phys Med Rehabil. 2021 Aug;102(8):1457-1464.

Badana populacja

Spośród 146 pacjentów z POChP do badań zakwalifikowano 40.

Procedura badania

Pacjentów losowo podzielono na 3 grupy:

  • kontrolną
  • interwencyjną (wibracje)
  • interwencyjną pozorowaną (wibracje placebo).

Przez 4 tygodnie każdy pacjent wykonywał 5 sesji standardowej rehabilitacji oddechowej tygodniowo. Każda sesja obejmowała trening aerobowy oraz oporowy lub techniki oczyszczania dróg oddechowych. Pacjenci regularnie stosowali ponadto przepisane leki i tlenoterapię podczas wysiłku.

Grupa interwencyjna otrzymywała dodatkowo w czasie treningu aerobowego wibracje klatki piersiowej (podczas ćwiczeń na ergometrze), natomiast grupa interwencyjna pozorowana – wibracje pozorowane (placebo).

Analizowano dystans sześciominutowego marszu (six-minute walk distance – 6MWD) i wskaźnik duszności (Barthel Index based on dyspnea – BID).

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Wibracje ściany klatki piersiowej podawano przez 20 minut z częstotliwością 150 Hz.

Wyniki

Nie wykazano istotnych różnic między grupami dla 6MWD i BID. Aczkolwiek w grupie interwencyjnej obserwowano istotną statystycznie (P=0,003) poprawę w teście 6MWD po leczeniu skojarzonym z wibracjami, choć przy umiarkowanej wielkości efektu (d=0,58).

Komentarz

Wibracje ściany klatki piersiowej wraz z treningiem aerobowym, jako uzupełnienie standardowego programu rehabilitacji oddechowej POChP, mogą wpływać na poprawę funkcji wysiłkowych. Nie wpływały jednak w prezentowanych badaniach na duszność, czynność mięśni oddechowych ani na jakość życia pacjentów.

Więcej w:

Effectiveness of Continuous Chest Wall Vibration With Concurrent Aerobic Training on Dyspnea and Functional Exercise Capacity in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled Trial. Pancera S, Buraschi R, Bianchi LNC i wsp. Arch Phys Med Rehabil. 2021 Aug;102(8):1457-1464. doi: 10.1016/j.apmr.2021.03.006.
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie