Zamknij

Wibroterapia jako metoda rehabilitacji neuropatii obwodowej spowodowanej chemioterapią – praca przeglądowa.

Pacjenci walczący z rakiem lub Ci, którzy tą walkę wygrali, często borykają się z groźnymi następstwami chemioterapii. Może dochodzić do rozwoju neuropatii obwodowej wywołanej chemioterapią (NOWC), na którą nie ma obecnie skutecznej terapii. NOWC objawia się różnie, w zależności od uszkodzonych przez chemioterapię tkanek. Najczęściej są to znacząco pogarszające jakość życie pacjenta symptomy sensoryczne (np. ból lub utrata czucia), ale również osłabienie motoryczne, czy zaburzenia układu autonomicznego. 

Holenderscy naukowcy z Uniwersytetów w Maastricht i Eindhoven oraz z Centrum Medycznego Maxima dokonali przeglądu i analizy dostępnej wiedzy na temat wpływu wibracji całego ciała (whole-body vibration; WBV) na poziom bólu, siłę i równowagę. Analizowano przypadki pacjentów z neuropatią obwodową różnego pochodzenia, dostępne w wyszukiwarce PubMed do 5 lipca 2014 r. Założone kryteria wyboru do analizy, spośród setek doniesień, spełniało 5 publikacji. Autorzy przedstawianej pracy przeglądowej, patrząc z nadzieją, ale też krytycznie, na zastosowanie wibroterapii w rehabilitacji NOWC, gdzie powikłania po chemioterapii ograniczają stosowanie chemioterapii w walce z rakiem, wyrażają potrzebę zwiększania ilości wysokiej jakości badań nad wpływem WBV na symptomy neuropatii obwodowej.

Celem badań naukowców holenderskich był przegląd dostępnej literatury naukowej dotyczącej neuropatii obwodowej, aby ocenić użyteczność wibroterapii w rehabilitacji pacjentów z NOWC.

  • Dwa artykuły opisywały korzystne efekty WBV na ból neuropatyczny, ale kolejne studium tego nie potwierdzało.
  • Jedno studium opisywało znaczącą poprawę siły mięśni i równowagi, podczas gdy inne pokazywało poprawę tylko niektórych (ale nie wszystkich) zastosowanych testów mierzących siłę mięśni i równowagę.
  • Nie stwierdzono negatywnego wpływu wibroterapii na zdrowie badanych pacjentów z neuropatią obwodową.

Opracowano na podstawie:

Whole-Body Vibration as a Modality for the Rehabilitation of Peripheral Neuropathies: Implications for Cancer Survivors Suffering from Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Verhulst AL, Savelberg HH, Vreugdenhil G, Mischi M, Schep G. Oncol Rev. 2015 Feb 10;9(1):263. doi: 10.4081/oncol.2015.263. eCollection 2015 Feb 10. Review.

Whole-Body Vibration as a Modality for the Rehabilitation of Peripheral Neuropathies: Implications for Cancer Survivors Suffering from Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Verhulst AL, Savelberg HH, Vreugdenhil G, Mischi M, Schep G. Oncol Rev. 2015 Feb 10;9(1):263. doi: 10.4081/oncol.2015.263. eCollection 2015 Feb 10. Review.

Badana populacja

Analizowano przypadki pacjentów z neuropatią obwodową różnego pochodzenia. Do ostatecznej analizy wybrano pacjentów z obwodową neuropatią cukrzycową (ONC; 4 artykuły) oraz z obwodową symetryczną polineuropatią (OSPN; 1 artykuł), związaną z HIV.

Procedura badania

Korzystając z wyszukiwarki PubMed, szukano artykułów opisujących próby kliniczne dotyczące stosowania WBV w celu poprawy siły mięśni, równowagi i bólu u pacjentów z neuropatią obwodową, opublikowane w języku angielskim do 5 lipca 2014 r. Metodologiczną jakość analizowanych artykułów oceniano stosując 11-stopniową skalę PEDro (physiotherapy evidence database).

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Badania dotyczyły zastosowania WBV.

Wyniki

Spośród 505 analizowanych publikacji – kandydatek, do ostatecznej analizy wybrano 5 publikacji, które spełniały założone kryteria wliczające. Dwa artykuły opisywały wpływ WBV na siłę mięśni oraz równowagę, trzy opisywały wpływ WBV na ból. Ogólnie, metodologiczna jakość tych publikacji była niska – 4 artykuły oceniono na 0-4, a 1 – na 7 punktów w skali PEDro.

Dwa artykuły opisywały korzystne efekty WBV na ból neuropatyczny (u pacjentów z ONC), ale kolejne studium tego nie potwierdzało (przypadek OSPN związany z HIV). Jedno studium opisywało znaczącą poprawę siły mięśni i równowagę, podczas gdy inne pokazało poprawę tylko niektórych (ale nie wszystkich) zastosowanych testów mierzących siłę mięśni i równowagę.

Komentarz

Przeprowadzona analiza wskazuje na niewystarczającą ilość publikacji potwierdzających pozytywny efekt WBV na siłę mięśni i równowagę oraz brak efektu na ból neuropatyczny u pacjentów z neuropatią obwodową, przy czym autorzy tej analizy zauważają, że ilość badanych doniesień jest zbyt niska i o niskiej metodologicznej jakości. Wskazują ponadto na potrzebę dalszych badań, ponieważ istnieją przesłanki teoretyczne oraz na podstawie niektórych eksperymentów, iż zabiegi z użyciem wibroterapii mogą być pomocne w rehabilitacji pacjentów z NOWC, co jest przez autorów podkreślane i rzetelnie dyskutowane.

Więcej w:

Autor opracowania:
dr n. med. Rafał Aleksander Guzik, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie