Zamknij

Długotrwałe efekty wibroterapii WBV u pacjentów z RZS

W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) często dochodzi do upośledzenia zdolności funkcjonalnych i pacjenci zmuszeni są do prowadzenia siedzącego trybu życia, ponadto często przyjmują leki o negatywnym wpływie na masę kostną. Dlatego naukowcy z południowoafrykańskiej uczelni publicznej w Johannesburgu zbadali skutki terapii wibracjami całego ciała (whole body vibration, WBV), uznawanej za bierny zamiennik aktywności fizycznej, na objawy RZS.

  • Trening WBV znacznie poprawił sprawność funkcjonalną badanych kobiet z RZS – upośledzenie sprawności mierzone mHAQ spadło z 1,22 ± 0,19 przed interwencją do 0,92 ± 0,19 po interwencji, przy czym w grupie kontrolnej utrzymywało się cały czas na poziomie ok 1,13 – 1,17.
  • W grupie WBV gęstość mineralna kości biodra nie uległa zmianom (1,01 ± 0,05 przed vs 0,94 ± 0,05 g/cm2 po interwencji), podczas gdy uległa znacznemu zmniejszeniu w grupie kontrolnej (0,97 ± 0,05 przed vs 0,84 ± 0,05 g/cm2 po interwencji).
  • Nasilenie choroby RZS nie zmieniło się w trakcie badań i poziom zmęczenia pozostał niezmieniony w grupie kontrolnej, natomiast poprawił się (spadł) w grupie WBV (z 4,4 ± 0,63 przed do 1,1 ± 0,65 po interwencji).

Opracowano na podstawie:

In Patients with Established RA, Positive Effects of a Randomised Three Month WBV Therapy Intervention on Functional Ability, Bone Mineral Density and Fatigue Are Sustained for up to Six Months. Prioreschi A, Makda MA, Tikly M, McVeigh JA. PLoS One. 2016 Apr 13;11(4):e0153470.

Badana populacja

Do badania włączono 39 dorosłych pacjentek ze zdiagnozowanym RZS wg American College of Rheumatology z 1987 roku, spełniających odpowiednie kryteria.

Procedura badania

Kobiety zostały losowo przydzielone do grupy kontrolnej (CON, n = 15), która nie przechodziła wibroterapii WBV lub do grupy WBV (n = 16), w której stosowano trzymiesięczną wibroterapię WBV, składającą się z 2 krótkich sesji tygodniowo. Pacjenci byli oceniani na początku, zaraz po 3 miesiącach interwencji i po kolejnych 3 miesiącach. Analizowano sprawność funkcjonalną przy użyciu zmodyfikowanego Kwestionariusza Oceny Zdrowia (modified Health Assessment Questionnaire, mHAQ); aktywność choroby RZS za pomocą Clinical Disease Activity Index; jakość życia za pomocą samodzielnej oceny zmęczenia i bólu; aktywność fizyczną przy użyciu akcelerometrii oraz gęstość mineralną kości (bone mineral density, BMD) i skład ciała przy użyciu DXA.

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Stosowano dwie 15-minutowe sesje tygodniowo (24 sesje/ 12 tygodni). Badane poddawano WBV (amplituda 3 mm, częstotliwość 30 Hz) w pozycji stojącej na pionowej synchronicznej platformie wibracyjnej DKN XG 5.0 (DKN Technology, USA), gdzie stosowano dziesięć 60-sekundowych podań wibracji przerywanych 30-sekundowymi okresami odpoczynku.

Wyniki

Trening WBV znacznie poprawił sprawność funkcjonalną badanych kobiet z RZS obserwowaną 3 miesiące po zakończeniu interwencji – upośledzenie sprawności mierzone mHAQ spadło z 1,22 ± 0,19 do 0,92 ± 0,19, przy czym w CON utrzymywało się na poziomie ok 1,13 – 1,17 ± 0,19 (p = 0,02).

W grupie WBV BMD biodra nie uległa zmianom (1,01 ± 0,05 przed vs 0,94 ± 0,05 g/cm2 po interwencji, p = 0,50), podczas gdy uległa znacznemu zmniejszeniu w grupie CON (0,97 ± 0,05 przed vs 0,84 ± 0,05 g/cm2 po interwencji, p = 0,01).

Nasilenie choroby RZS nie zmieniło się w trakcie badań i poziom zmęczenia pozostał niezmieniony w grupie CON, natomiast poprawił się (spadł) w grupie WBV (z 4,4 ± 0,63 przed do 1,1 ± 0,65 po interwencji, p = 0,01). Ponadto w grupie CON w końcowym okresie badania kobiety rzadziej prezentowały 10-minutowe okresy lekkiej do umiarkowanej aktywności fizycznej (2,8 ± 0,61 przypadków dziennie przed interwencją vs 1,8 ± 0,64 po interwencji, p = 0,01), natomiast w grupie WBV takie przypadki aktywności utrzymały się na tym samym poziomie (3,1 ± 0,59 przed vs 3,0 ± 0,61 po interwencji, p = 0,70).

Komentarz

Terapia WBV daje nadzieję na trwałą poprawę zdolności funkcjonalnych, złagodzenie utraty masy kostnej w biodrze, jak również na zmniejszenie zmęczenia w RZS.

Więcej w:

In Patients with Established RA, Positive Effects of a Randomised Three Month WBV Therapy Intervention on Functional Ability, Bone Mineral Density and Fatigue Are Sustained for up to Six Months. Prioreschi A, Makda MA, Tikly M, McVeigh JA. PLoS One. 2016 Apr 13;11(4):e0153470. doi: 10.1371/journal.pone.0153470. PMID: 27073832; PMCID: PMC4830593.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie