Zamknij

Wpływ wibracji na ból podczas wstrzyknięć propofolu

Dożylnemu wstrzykiwaniu propofolu (silnego anestetyku) często towarzyszy ból. Ponieważ w stomatologii, w celu obniżenia miejscowego bólu związanego z iniekcjami, bywa już stosowana wibracja, amerykańscy naukowcy postanowili zbadać skuteczność analgezji wibracyjnej na ból również podczas wstrzyknięć propofolu w chirurgii ambulatoryjnej.

  • Dzięki zastosowaniu wibracji, podczas iniekcji propofolu obserwowano znacznie mniejsze natężenie bólu – na poziomie 1(1-2), niż podczas iniekcji propofolu bez wibracji – poziom bólu 2(2-4).

Opracowano na podstawie:

The Effect of Vibration on Pain During Intravenous Injection of Propofol: A Randomized Controlled Trial. Hwang LK, Nash DW, Yedlin A i Greige N. Ann Plast Surg. 2021 Jul 1;87(1s Suppl 1):S36-S39. 

Badana populacja

Analizowano przypadki 100 pacjentów poddanych planowej operacji ambulatoryjnej w znieczuleniu ogólnym.

Procedura badania

Pacjentów losowo podzielono na 2 grupy:

  • kontrolną (n = 50) – podanie propofolu bez wibracji
  • lub badaną (n = 50) – podanie propofolu z analgezją wibracyjną.

Ból oceniano za pomocą 4-punktowej skali. Wyższy wynik oznaczał większy poziom bólu.

Wykorzystanie wibracji w badaniu

Stosowano urządzenie generujące lokalne wibracje – Buzzy®.

Wyniki

Poziom bólu w grupie kontrolnej (bez wibracji) był znacząco większy niż po wibracjach [mediana(IQR) = 2 (2-4) lub 1(1-2), odpowiednio; p < 0,01]. 

Komentarz

Analgezja wibracyjna jest skuteczną i bezpieczną metodą zmniejszania bólu podczas dożylnego wstrzykiwania propofolu.

Więcej w:

The Effect of Vibration on Pain During Intravenous Injection of Propofol: A Randomized Controlled Trial. Hwang LK, Nash DW, Yedlin A i Greige N. Ann Plast Surg. 2021 Jul 1;87(1s Suppl 1):S36-S39. doi: 10.1097/SAP.0000000000002827.
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie