Zamknij

Leczenie owrzodzeń i przewlekłych ran

Napisane przez

Avatar
Jesteśmy praktykami i naukowcami. Interesujemy się wibroterapią w kontekście zastosowań fizjoterapeutycznych, internistycznych i innych.

Na podstawie pracy recenzowanej  (Ostry Dyżur 2018).

Przewaga wibroterapii nad innymi metodami rehabilitacji  przejawia się w jej kompleksowym działaniu. Za jednym razem uzyskujemy zwiększenie mikrokrążenia, redukcję obrzęku, zmniejszenie bólu i obniżenie zesztywnienia.

Celem pracy, opublikowanej w czasopiśmie Ostry Dyżur w 2018 r., było dokonanie przeglądu piśmiennictwa, dotyczącego terapeutycznego wykorzystywania wibracji w leczeniu ran i owrzodzeń. Dodatkowo skupiono się na studium przypadku kobiety w  średnim wieku, z niegojącymi się ranami na stopie.

  • Wibroterapia przyspiesza proces gojenia poprzez stymulację angiogenezy, wzrost w ranie poziomu białka chemotaktycznego monocytów MCP-1, czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF i insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1. 
  • Dwie różne częstotliwości sygnału 30 Hz i 100 Hz, połączone z dwoma wielkościami przyspieszenia 0,15 g lub 1 g zwiększyły znacznie liczbę makrofagów po 3 dniach stymulacji.
  • Udowodniono, że korzyści z wibroterapii w regeneracji tkanek opierają się nie tylko na zmniejszeniu zapalenia, ale na pobudzaniu proleczniczych makrofagów, które odpowiadają za fagocytozę, proliferację, angiogenezę i rozprzestrzenienie kolagenu.
  • Wibroterapia stosowana 3 razy dziennie, przez 30 minut, spowodowała, że aż 62% pacjentów pozbyło się owrzodzeń w zaledwie 7 tygodni. 
  • W wyniku zabiegów wibroterapii nastąpiło zmniejszenie bólu u 94% i znaczna redukcja w wysięku u 52% pacjentów. 
  • Analiza komputerowa pomiarów obwodowych podudzia wykazała do 15% zmniejszenia objętości kończyny. 
  • Studium przypadku 59-letniej kobiety z niegojącymi ranami.

Studium przypadku

Pani Teresa jest  59 letnią kobietą, która deklaruje, że jest szczęśliwą i spełnioną osobą. Niestety skrywa ona smutną przypadłość, przez którą każdy dzień przemienia się w udrękę. Powodem tego są niegojące się rany. Za Panią Teresą ciągnie się historia długiej, mozolnej i nierównej walki z owrzodzeniami żylnymi. Objawy te, są wynikiem zakrzepicy żył głębokich i obecności żylaków. Ranie kobiety towarzyszyła obecność zmian martwiczych, częstych wycieków oraz nieprzyjemny zapach. Chora skarżyła się na zmęczenie, uczucie ciężkości kończyn dolnych oraz częste skurcze. Trwało to przeszło 30 lat. Do tej pory niejdnokrotnie poddana była zabiegom usuwania żylaków, a ze względu na stan ropny i ciągle, otwierającą się ranę, wymagała codziennej zmiany opatrunków ze srebrem, aby kontrolować wysięk.

Pani Teresa stosowała wibroterapię przy użyciu Rehabilitacyjnego Aparatu Masującego Vitberg+.  Przez 2 tygodnie – rano i wieczorem, w domowym zaciszu, samodzielnie przeprowadzała zabiegi w programie A Nogi z modułem Nogi, rozpoczynając od najniższego, a kończąc na trzecim natężeniu pracy. 

Pomiędzy zabiegami drenażowymi (A Nogi), również codziennie, Pani Teresa stosowała program B Kolana z modułem Kolana. Na początku terapii dolegliwości bólowe wg skali VAS (visual analog scale) wynosiły 10 (gdzie brak bólu:0; ból nie do zniesienia:10) lub były określane chwilami, jako nie do zniesienia. Często też miała trudności z zasypianiem i odpowiednim odpoczynkiem. Skóra była skrajnie wrażliwa – nawet na najdelikatniejszy dotyk reagowała bólem. Pole powierzchni rany wynosiło 19,8 cm2, gdzie najdłuższa oś sięgała do 5,5 cm. Po 2 tygodniach terapii nasilenie bólu zmniejszyło się do poziomu 3 (umiarkowanego), a jej zdolność poruszania się uległa, znaczącej poprawie. Po terapii wysięk był niewielki, a owrzodzenia z dnia na dzień zmniejszały się do obszaru o zdrowszej pigmentacji i rany o powierzchni zaledwie 0,3 cm2. Oznaczało to redukcję pola owrzodzenia o 98% i średnie zmniejszanie rany o 1,4 cm2  dziennie. Co ważne ta tendencja utrzymuje się nadal. Zauważono również istotną redukcję obrzęku wokół kostki.

Kolejne etapy gojenia owrzodzeń na kostce przyśrodkowej, po zastosowaniu terapii przy użyciu Rehabilitacyjnego Aparatu Masującego Vitberg+ (studium przypadku sp1/5/2018).*

Pozycja podczas zabiegów na Rehabilitacyjnym Aparacie Masującym Vitberg+.

Leczenie nie zostało jeszcze zakończone. W celu utrzymania efektów, wibroterapia jest stosowana dalej po całkowitym zagojeniu rany, a dalsze postępy pacjentki są na bieżąco raportowane. Jak dotąd wykonywane są tylko zabiegi w pozycji Kolana – 2 cykle w ciągu dnia na 3 natężeniu. Jak zauważono, lepsze efekty uzyskiwano w tej pozycji i programie, zwłaszcza manifestujące się w zwiększonej jakości życia i aktywności.

Obraz kostki na koniec obserwacji.

Pacjentka podczas zabiegów na wyrobie medycznym: Rehabilitacyjny Aparat Masujący Vitberg+ w pozycji Kolana oraz obraz kostki pacjentki po  miesiącu codziennego stosowania wibroterapii .

Po 34 dnia stosowania aparatu, owrzodzenie nadal nie pojawia się, a nadmierna wrażliwość na dotyk zniknęła.  

Więcej w:

Ostry Dyżur 2017, 10 (2): 64-69


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wciśnij Enter
Śledź nas
Na Facebooku
Na Twitterze
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na kanale RSS
Na Instagramie